prof.dr.sc. Mirela Ivančić Šantek

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 058
Telefaks: + 385 1 4836 424
Email: mivancic@pbf.hr

Lokacija: Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Školovanje

 
   ustanova  tema  godina
 diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Indukcija gena aidB+ u ada+-neovisnom obliku  1996.
 magistrirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dinamika biokonverzije u horizontalnom rotirajućem cijevnom bioreaktoru 2000.
 doktorirala Technische Universität Graz, Graz,Austrija Improving and inverting enantioselectivity of esterase EstB from Burkholderia gladioli 2005.
Zaposlenje
zvanje  ustanova  godina
Znanstveni novak Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 1996 - 1997.
mlađi asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1997 - 2001.
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2001– 2005.
viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2005 -2007.
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2007-2012.
izvanredni profesor  Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zazvgrebu 2012.-2018.
Usavršavanje (tjedan dana i dulje) – ne znanstveni skupovi
 ustanova  mjesto  godina
“International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology” Trst, Italija 1995.
Bioprocess Engineering Course  Supetar, otok Brač, Hrvatska 2001.
Technische Universität Graz,Insitute für Molekulare Biotechnologie  Graz, Austrija 2001-2004.
Angewandte Biokatalyse-Kompetenzzentrum GmbH  Graz, Austrija 2006.

Znanstvena djelatnost:

 Radovi indeksirani prema SCI/CC: 8

 Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu:10

{* *}