Tehnologija piva

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
53710; 39779

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

1. Sirovine i procesi proizvodnje sladovine za standardna piva

 • P: Sirovine i procesi proizvodnje sladovine (3 h)
 • V: Proces ukomljavanja sirovina za proizvodnju sladovine (4 h)
 • S: Proračun sirovina za proizvodnju standardnih piva (2 h)

2. Procesi cijeđenja, kuhanja i obrade sladovine

 • P: Postupci cijeđenja, kuhanja i obrade sladovine (3 h)
 • V: Proces cijeđenja, kuhanja, izdvajanja taloga, aeracije i inokulacije sladovine (4 h)

3. Postupci umnožavanja čistekulturekvasca za proizvodnju piva

 • P: Metabolizam kvasca i postupci umnožavanja čiste kulture kvasca za proizvodnju piva (4 h)
 • S: Proračun potrebne koncentracije kvasca za glavno vrenje sladovine (2 h)

4. Postupcivođenje procesa glavnog i naknadnog vrenja piva

 • P: Postupci vođenje procesa glavnog i naknadnog vrenja piva (3 h)
 • V: Postavljanje, nadzor i vođenje glavnog i naknadnog vrenje piva u cilindrično konusnom fermentoru (8 h)

5. Postupci dorade i punjenja piva u ambalažu

 • P: Postupci dorade i punjenja piva u različite vrste ambalaže (3 h)
 • S: Proračun sredstava za koloidnu stabilizaciju piva i određivanje parametara procesa pasterizacije piva (2 h)

6. Suvremeni postupci proizvodnje standardnih i specijalnih vrsta piva

 • P: Suvremeni postupci proizvodnje standardnih i specijalnih vrsta piva (2 h)
 • S: Proračun sirovina za proizvodnju specijalnih vrsta piva (2 h)

7. Nadzor procesa proizvodnje i kvalitete piva i zbrinjavanje nusproizvoda i otpadaka iz proizvodnje piva

 • P: Nadzor procesa proizvodnje i kvalitete piva (2 h)
 • P: Mogućnosti reciklacije i zbrinjavanje nusproizvodova i otpadaka iz procesa proizvodnje piva (2 h)

8. Procesi pranja i dezinfekcije opreme i pogona za proizvodnju piva

 • P: Procesi pranja i dezinfekcije opreme i pogona za proizvodnju piva (2 h)

ISHODI UČENJA:

 • sastaviti usipak i proračunati potrebne količine sirovina za proizvodnju piva
 • postaviti i voditi proces proizvodnje sladovine iz slada, neslađenih žitarica i šećernih sirovina
 • postaviti i voditi proces kuhanja, obrade i inokulacije sladovine
 • postaviti i voditi proces pripreme čiste kulture kvasca za proizvodnju piva
 • postaviti i voditi proces glavnog i naknadnog vrenja piva u različitim tipovima fermentora
 • postaviti i voditi postupke dorade i punjenja piva u različitu ambalažu
 • postaviti i voditi proces “high gravity brewing” proizvodnje piva odnosno specijalnih vrsta piva
 • uspostaviti i voditi nadzor tehnološkog procesa i kvalitete piva
 • uspostaviti i voditi sustave za pranje i dezinfekciju opreme i pogona za proizvodnju piva
 • postaviti i voditi postupke za reciklaciju i zbrinjavanje nusproizvoda i otpadaka iz procesa proizvodnje piva

PREDUVJETI ZA UPIS (PREDDIPLOMSKI STUDIJ):

 • Biotehnologija 2
 • Biokemija 1
 • Biokemija 2
 • Mikrobiologija
 • Fenomeni prijelaza
 • Jedinične operacije

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 24
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 15
S Seminar 9
T Terenske vježbe  

Obavijesti [2]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 941  TP-ishodi-učenja 88,21 kB 04.03.2013. 13:55
Broj preuzimanja: 22  Obavijest o početku predavanje iz TP 43,42 kB 28.02.2020. 08:05

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 1052  Nastavni materijali 85,56 kB 20.04.2016. 11:51

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. V. Marić, Tehnologija slada i piva, (Interna skripta), Zagreb, 1987
2. K. Schuster, F. Weinfurtner i L. Narziss, Tehnologija proizvodnje sladovine, PZIPSJ, Beograd, 1988.
3. K. Štefančić i V. Marić, Pivarski priručnik, Zagreb, 1989.
4. V. Marić i Z. Nadvornik, Pivo-tekuća hrana, Zagreb, 1995.

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. V. Marić, Biotehnologija i sirovine, SIP, Zagreb, 2000.
2. W. Kunze, Technology Brewing and Malting (Int. ed.), Westekreuz-Druckerei Ahreis KG, Berlin, 1996.