Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama

 

Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama

U prostorijama Zavoda za tehničku botaniku i mikroskopiju Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kršnjavoga 25, osnovanje 1956. Laboratorij za mikrobiologiju pri Prehrambenom odjelu Tehnološkogf akulteta. Preseljenjem Laboratorija za mikrobiologiju u novu zgradu, Pierottijeva ulica 6, osniva se 1960/61. Laboratorij za biologiju s tehničkom mikroskopijom u sastavu Zavoda za mikrobiologiju. Predstojnik Laboratorija je prof.dr.sc. Anto Jurilj, koji ostaje na toj dužnosti do 1979. god. Znanstvena aktivnost Laboratorija odnosila se na područje filogenije i sistematike algi kremenašica, te mikrobiologije cerealija.

Istovremeno se, u Laboratoriju za industrijsku mikrobiologiju, pod vodstvom dr.sc. Marije Alačević počinje u nas razvijati novo područje istraživanja, genetika industrijskih mikroorganizama.

Godine 1979. pročelnik Laboratorija za biologiju postaje prof.dr.sc. Marija Alačević. Pod nazivom Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama djeluje danas unutar Zavoda za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

U tom periodu znanstvenoistraživački rad Laboratorija obuhvaća istraživanja na području mikrobne i molekularne genetike. Posebno je težište na oplemenjivanju industrijskih mikroorganizama primjenom klasičnih genetičkih metoda i metoda rekombinantne DNA, te na proučavanju molekularnih mehanizama mutageneze i popravka DNA. U Laboratoriju se vrši i ispitivanje genotoksičnosti agenasa iz okoline. Laboratorij ima razvijenu suradnju s prehrambenom i farmaceutskom industrijom, te s mnogim istraživačkim institutima u zemlji i inozemstvu.

Odlaskom prof.dr.sc. Marije Alačević u mirovinu 1994. godine pročelnica Laboratorija je prof.dr.sc. Jasna Franekić Čolić. Od 2011. do 2013. godine te od 2015. do 2021. godine tu je dužnost imao prof. dr. sc. Ivan-Krešimir Svetec, a od 2013. do 2014. godine izv. prof. dr. sc. Lidija Šver. 

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Ksenija Durgo dr.sc. redoviti profesor
Ivan-Krešimir Svetec dr.sc. redoviti profesor
Lidija Šver dr.sc. redoviti profesor
Ana Bielen dr.sc. izvanredni profesor
Reno Hrašćan dr.sc. izvanredni profesor
Marina Svetec Miklenić dr.sc. izvanredni profesor
Tomislav Vladušić dr.sc. docent
Ana Huđek Turković dr.sc. asistent
Anđela Miljanović dr.sc. asistent
Dora Pavić dr.sc. asistent
Angela Matanović mag. ing. asistent
Ana Slišković mag. ing. asistent
Ana Kozina tehnički suradnik
Grozdana Kuleš tehnički suradnik
Maja Valentić tehnički suradnik

Suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Alemka Markotić dr.sc. redoviti profesor
Ksenija Vitale dr.sc. redoviti profesor
Ruža Frkanec dr.sc. znanstveni savjetnik
Alenka Gagro dr.sc. znanstveni savjetnik
Krešo Bendelja dr.sc. viši znanstveni suradnik
Mirjana Turkalj dr.sc. docent
Nives Pustišek dr.sc. znanstveni suradnik
Slaven Reljić dr.sc. stručni suradnik
Alemka Jaklin Kekez vanjski suradnik *

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biologija (BT) 239472 7
Biologija (N) 240358 -
Biologija (PT) 239335 7
Biologija 1 24139; 24161; 24195 5 (N:4)
Biologija 2 24159; 24162; 24202 5 (N:4)
Genetičko inženjerstvo 39804 4
Imunologija za nutricioniste 239438; 39843 3
Molekularna genetika 252777; 32425 5
Osnove fiziologije čovjeka 252789; 32438 5

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Ekogenetičke studije 33004; 53255 2
Fiziologija čovjeka 53266 4
Genetika eukariota 31704; 53250 4
Genetika industrijskih organizama 53262 3
GMO u proizvodnji hrane 53261 3
Imunologija 53242 4
Imunologija za nutricioniste 239438; 39843 3
Mehanizmi evolucije 53256 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Ekogenetika 165603 3
Evolucija i biotehnologija 165605 3
Mehanizam djelovanja biološki aktivnih tvari u staničnoj kulturi 165629 3
Mikrobna genetika i genetičko inženjerstvo 165665 5
Molekularno-genetičke metode u kontroli mikrobiološke sigurnosti hrane 165601 3
Nutrigenomika 165636 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Molekularno-genetičke metode u kontroli mikrobiološke sigurnosti hrane 165601 3
{* *}