Mehanizam djelovanja biološki aktivnih tvari u staničnoj kulturi

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165629

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Studenti će naučiti kako u kratkom vremenu na velikom broju stanica doći do informacija da li neki biološki aktivni spoj (kao i smjesa spojeva) imaju antioksidacijski ili pak, prooksidacijski učinak te u kojim se uvjetima javlja jedan ili drugi učinak te koja je važnost membranskih transportnih proteina te eksprimiranih metaboličkih puteva. Znati će definirati ulogu prijelaznih metala u stanici i njihovo djelovanje na biološki aktivne tvari kao i kako odrediti učinak biološki aktivnih tvari na biokemijske puteve primjenom stanica u kulturi. Analizom rezultata istraživanja na određenim staničnim sustavima, naučiti će da biološki aktivne tvari, unatoč pozitivnom kontekstu u kojem se spominju, vrlo često djeluju kao ksenobiotici i pro-ksenobiotici koji mogu izazvati oštećenja staničnih makromolekula i povećani nastanak slobodnih kisikovih skupina u ovisnosti o parametrima okoliša koje je moguće varirati ukoliko se kao modeli koriste stnične kulture.

ISHODI UČENJA

  • Prepoznati strukture osnovnih skupina fitokemikalija
  • Objasniti uzroke različitog djelovanja fitokemikalija u ovisnosti o test sustavu koji se koristi
  • Objasniti mehanizme djelovanja osnovnih skupina fitokemikalija na osnovu rezultata dobivenih korištenjem različitih in vitro sustava
  • Kritički evaluirati opravdanost korištenja biljaka i biljnih produkata kao lijekova

Literatura

  1. Herbal medicine, biomolecular and clinicl aspects (2011). I.F.F. Benzie and S. Wachtel-Galor (eds.). CRC Press
  2. A small dose of toxicology (2012). Steven G. Gilbert, HWP.
{* *}