Laboratorij za opću mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica

Pročelnik

prof.dr.sc. Ksenija Markov

Telefon: + 385 1 4605 284
Telefaks: + 385 1 4836 424
Email: kmarkov2@pbf.hr

Laboratorij za mikrobiologiju osnovan je 1956. godine u sastavu Zavoda za tehničku botaniku i mikroskopiju Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1980. god., nakon izdvajanja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta iz sastava Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nosi naziv Laboratorij za opću mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Jadranka Frece dr.sc. redoviti profesor
Ksenija Markov dr.sc. redoviti profesor
Iva Čanak dr.sc. viši asistent
Željko Jakopović dr.sc. viši asistent
Deni Kostelac dr.sc. viši asistent
Vesna Jurišević tehnički suradnik
Ines Kuk tehnički suradnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Mikrobiologija 252769(BT) 32420(BT) 252717(PT) 64884(PT) 252785(N) 32431(N) 8(BT) 6(PT) 5(N)
Mikrobiologija namirnica 39782(BT) 32417(PT) 252792(N) 32437(N) 5

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Bakteriologija 53259 3
Mikologija 53257 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Mikrobiologija hrane 165611 3 (doktorski); 5 (poslijediplomski specijalistički)

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Mikrobiologija hrane 165611 3 (doktorski); 5 (poslijediplomski specijalistički)
Mikrobni indikatori u kontroli kvalitete hrane 3
{* *}