prof.dr.sc. Jadranka Frece

Jadranka Frece

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 284
Telefaks: + 385 1 4836 424
Email: jfrece@pbf.hr

Lokacija: Dekanat

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 27. ožujka 1974.

Mjesto rođenja: Zagreb

Dužnost dekanice na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obnaša od 2019/2020, a dužnost prodekanice za znanstveno-istraživački rad obnašala je od 2011.-2015., dok je 2015. izabrana za prodekanicu za znanost te tu funkciju obnaša do 2019. godine.

Članstva u znanstvenim organizacijama i tijelima:

Hrvatsko mikrobiološko društvo, Hrvatsko društvo za biotehnologiju, Hrvatska mljekarska udruga, Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista

Dužnosti koje obnaša ili je obnašala:

Članica Savjeta za Ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede za izradu nacrta Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020, članica Povjerenstva za izradu Pravilnika o pomoći EU Komisiji i suradnji između EU Komisije i RH kroz znanstvena ispitivanja u području hrane, zamjenica predsjednice Vijeća biotehničkog područja, članica PANELA 2 Biotehničkih znanosti za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Zaklade „Istraživački projekti“ i „Uspostavni istraživački projekti“. Članica je Povjerenstva za poslijediplomske specijalističke programe Sveučilišta u Zagrebu, zamjenica člana Senata Sveučilišta u Zagrebu, članica Znanstvenog odbora EBTNA u Hrvatskoj te članica savjeta gradonačelnika grada Knina od 2017. Također, članica je Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća biotehničkog područja, članica je uprave hrvatskog klastera konkurentnosti prehrambeno-prerađivačkog sektora te Tematskog inovacijskog vijeća za hranu i bioekonomiju.

 Školovanje
  ustanova  tema godina
 diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu "Istraživanje učestalosti kovalentnih veza između glukana i manana stanične stijenke kvasca " 1997.
magistrirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu  "In vitro i in vivo istraživanja probiotičkog mehanizma djelovanja bakterija: Lactobacillus acidophilus M92, Lactobacillus plantarum L4 i Enterococcus faecium L3" 2003.
doktorirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu  "Sinbiotički učinak bakterija: Lactobacillus acidophilus M92, Lactobacillus plantarum L4 i Enterococcus faecium L3" 2007.
habilitirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu  "Molekularno-mikrobiološke metode u određivanju patogena prisutnih u hrani" 2008.

 

 Zaposlenje
zvanje ustanova  godina
 asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 1999.
znanstveni suradnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2007. - 2009.
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2008. -
viši znanstveni suradnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2009. - 2011.
znanstveni savjetnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2011.
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2012. - 2016.
redoviti profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet,
Sveučilište u Zagrebu
2016. -
 Usavršavanje (tjedan dana i dulje)  
 ustanova  mjesto  godina
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, "Akumulacija teških metala u kvascu" Ljubljana, Slovenia 26. 10. 1998. - 22. 01. 1999.
Institut "Ruđer Bošković", "Methodological courses in biology and medicine: DNA and RNA" Zagreb 12. - 16. 5. 2003.
Karl Franzens University, Institute of Chemistry - Structural Biology Graz, Austria 7. - 30. 4. 2008.
Zašto dokazati i odrediti aflatoksin M1 u hrani? "Kvantitativno određivanje aflatoksina M1 ELISA postupkom u organizaciji firme NOACK d.o.o i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb Zagreb 2009.
       

 

Nagrade:

1. 1995./1996. Rektorova nagrada za najbolje studentske radove Sveučilišta u Zagrebu

2. 1999. Biotehnička zaklada Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta

 Nagrada za najbolje studente i mlade znanstvenike

3. 2004. Biotehnička zaklada Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta

 Nagrada za najbolje studente i mlade znanstvenike

4. Prva nagrada Saveza inovatora Poljske i autora tehničkih unapređenja na 5. međunarodnoj izložbi inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija ARCA 2007. za proizvodnju i primjenu probiotičkih starter kultura, 2007.

5. Državna godišnja nagrada za znanost za 2014. godinu za primjenu razultata znanstveno-istraživačkog rada

Popularizacija znanosti:

1. Gostovanje na HRT3 Treći element: Dobre bakterije (9. 4. 2015. u 21:30)

2. Gostovanje na HRT-ovom odjelu Obrazovanje i znanost, radio emisija "Iz svijeta znanosti" 29. 10. 2015. četvrtak u 18:30 na Radio Sljemenu

3. Gostovanje na HRT1 Znanstveni krugovi: Autohtone starter kulture (27. 11. 2015. u 14:45)

4. "Znanstveni koncentrat" Trećeg programa Hrvatskog radija (ponedjeljak, 7. 12. 2015. u 13 sati)

5. Suradnici Laboratorija: J. Frece, K. Markov, I. Čanak, Ž. Jakopović: "Prekidamo program zbog...znanosti - Mikrobiologija namirnica", Odjel za obrazovanje i znanost HTV-a, HRT3 (20. 06. 2016.)

6. Gostovanje na Z1 Sveučilišni Zagreb - Prehranom protiv koronavirusa (04.05.2020. u 22:30 sati).

7. Gostovanje na Z1 Sveučilišni Zagreb - Krizna ekonomija i ekonomski razvoj nakon krize (11.05.2020. u 22:30 sati).

8. Gostovanje na Z1 Sveučilišni Zagreb - Razvoj poljoprivrede, prehrambene i drvne industrije nakon krize (18.05.2020. u 22:30 sati)

Znanstvena djelatnost:

  • Radovi indeksirani prema SCI/CC: 45
  • Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 32
  • Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 11
  • Knjige i udžbenici: 4
  • Poglavlja u knjizi: 7
  • Patenti: 3
  • Idejni projekti: 2
  • Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 78