Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura

Pročelnik

prof.dr.sc. Blaženka Kos

Telefon: 4605-291
Email: blazenka.kos@pbf.unizg.hr
Lab. za tehn. antibiot. i enzima

Prvi put u našoj zemlji, akademske godine 1957/58, uveden je kolegij "Kemija i tehnologija antibiotika" na Prehrambeno-tehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Nastavu je tada izvodio prof. dr. Gavra Tamburašev. U to vrijeme sudjelovao je i u nastavi VII stupnja na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu s kolegijem "Biološki lijekovi", te na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, također u Zagrebu, s kolegijem "Osnovi mikrobiologije".

Razvojem Prehrambeno-tehnološkog odjela osnovan je Laboratorij za kemiju i tehnologiju antibiotika, a za pročelnikaizabran prof. dr. Gavra Tamburašev koji je ostao na toj dužnosti sve do odlaska u mirovinu. Od 1981. godine pročelnik Laboratorija je prof. dr. Zdravko Duvnjak, zatim prof. dr. sc. Srećko Matošić (od 1984. godine), od 2003. godine prof. dr. sc. Jagoda Šušković, a od 2021. godine prof. dr. sc. Blaženka Kos.

Nakon preimenovanja Prehrambeno-tehnološkog odjela u Biotehnološki odjel Tehnološkog fakulteta, Laboratorij 1961. godine postaje sastavni dio novoosnovane Katedre za biotehnologiju.

Proširujući područje djelatnosti, Laboratorij za kemiju i tehnologiju antibiotika prerasta 1976. godine u Laboratorij za tehnologiju antibiotika i enzima. Nastavu na kolegiju "Tehnologija enzima" izvodio je prof. dr. sc. Zdravko Duvnjak do 1984. godine, a poslije, nastavu iz "Tehnologiju antibiotika" i "Tehnologije enzima" izvodio je prof. dr. sc. Srećko Matošić do 1998. godine. Promjenom programa, od 1998. godine, nastava ovih dvaju kolegija se izvodi u sklopu kolegija: "Biotehnološka proizvodnja lijekova i specifičnih kemikalija" i "Proizvodnja enzima i enzimsko inženjerstvo".

Nastavnici Laboratorija za tehnologiju antibiotika i enzima, uz gore navedene kolegije, sudjelovali su u dodiplomskoj nastavi i s predavanjima na kolegijima: "Procesni praktikum", "Projektiranje", "Industrijska mikrobiologija" i "Biokemijsko inženjerstvo" do 1997. godine, a od tada na kolegijima. "Projektiranje biotehnoloških procesa, "Fiziologija industrijskih mikroorganizama" i "Biokemijsko inženjerstvo I", te u poslijediplomskoj nastavi s kolegijima: "Biotehnologija industrijskih antibiotika", "Razvoj procesa proizvodnje i primjene enzima" i "Biokemijsko inženjerstvo".

Zbog široke rasprostranjenosti i nekontrolirane uporabe antibiotika u proteklih 50 godina, i gorućih problema s antibiotičkom rezistencijom, uspostavili smo u našem laboratoriju, još 1992. godine, istraživanja probiotičkog koncepta (manipulacija crijevne mikroflore s probiotičkim bakterijama), koja bi pojačala obrambeni sustav organizma, a time i smanjila rizik od nastajanja infektivnih bolesti, što bi za posljedicu imalo smanjenje uporabe antibiotika, a samim time i antibiotičke rezistencije. Ta naša istraživanja proširila su znanstveno i nastavno područje djelovanja Laboratorija koji od 2006. godine nosi naziv "Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura".

Od 2021. godine pročelnica Laboratorija je prof. dr. sc. Blaženka Kos. Danas su u fokusu znanstvenih istraživanja Laboratorija bakterije mliječne kiseline koje proizvode specifične makromolekule poput bakteriocina, egzopolisaharida, površinskih proteina i proteolitičkih enzima s obećavajućom primjenom, u obliku funkcionalne hrane, dodataka prehrani ili živih bioterapeutskih proizvoda, a koje su proizvedene kao nano- i mikroinkapsulirani, liofilizirani pripravci.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Blaženka Kos dr.sc. redoviti profesor
Jasna Novak dr.sc. redoviti profesor
Andreja Leboš Pavunc dr.sc. izvanredni profesor
Martina Banić dr.sc. viši asistent
Katarina Butorac dr.sc. asistent
Nina Čuljak mag. ing. asistent
Jagoda Šušković dr.sc. professor emeritus

Suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Anto Vrdoljak dr.sc. viši znanstveni suradnik
Leonida Kutle dr.sc. predavač
Mirta Weber Sušanj dr.sc. predavač

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biotehnologija 4 39808 5
Probiotici i starter kulture 173442 (PDN), 173443 (DBPI i DMB), 53725 (DN), 53743 (DPI, DUSH), 239517 (DN) 3
Tehnologija antibiotika 39781 (PDBT), 53707 (DBPI) 4
Tehnologija enzima 39780 (PDBT), 53709 (DBPI) 4

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje 54283 (DN), 54284 (DUSH); 239521(DN) 4
Mikrobna ekologija 166959 3
Probiotici i starter kulture 173442 (PDN), 173443 (DBPI i DMB), 53725 (DN), 53743 (DPI, DUSH), 239517 (DN) 3
Tehnologija antibiotika 39781 (PDBT), 53707 (DBPI) 4
Tehnologija enzima 39780 (PDBT), 53709 (DBPI) 4

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Mikrobna ekologija (doktorski) 165664 5
Mikrobna ekologija gastrointestinalnog sustava 165639 3
Probiotici, prebiotici i funkcionalne starter kulture 165598 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje 54283 (DN), 54284 (DUSH); 239521(DN) 4
Ostaci antibiotika u hrani 2

Predmeti ()

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biotehnološka proizvodnja enzima -
Biotehnološka proizvodnja lijekova i finih kemikalija -
Dobra proizvođačka praksa za lijekove -
Stručna praksa -
{* *}