dr.sc. Jagoda Šušković, professor emeritus

Jagoda Šušković

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 291
Telefaks: + 385 1 4836 424
Email: jsusko@pbf.hr

Lokacija: Professor emeritus Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura

Predmeti

Suradnik

Konzultacije

po dogovoru

Životopis

 Datum rođenja: 7. studeni 1955.

 Mjesto rođenja: Klobuk, Ljubuški, BiH

 

 Školovanje
   ustanova  tema  godina
 diplomirao - la Biotehnološki studij Tehnološkog fakultet, Sveučilište u Zagrebu Ispitivanje mutagenog djelovanje herbicida cijanazina u mikrobnom test-sistemu s bakterijom Salmonella typhimurium uz metaboličku aktivaciju 1980.
 magistrirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Utjecaj sastava hranjive podloge na kinetiku nastajanja mliječne kiseline za prehrambene svrhe 1989.
 doktorirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Rast i probiotičko djelovanje odabranih bakterija mliječne kiseline 1996.

 

 

 Zaposlenje
 zvanje  ustanova  godina
mlađi asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 1980.
znanstveni asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 1989.
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 1997.
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2000.
redoviti profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2004.
redoviti profesor u trajnom zvanju Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2009.

 

 

 Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
 ustanova  mjesto  godina
Wageningen University Wageningen, Nizozemska 1987., 1990.
Seminari organizirani od Federation of European Microbiological Societies i the Netherlands Society for Microbiology Veldhoven, Nizozemska 1996., 1999.
Seminari organizirani od Federation of European Microbiological Societies i the Netherlands Society for Microbiology Egmong aan Zee, Nizozemska 2002., 2005.

 

 Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 43

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 14

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 5

Poglavlja u knjizi: 2

Knjige i udžbenici: 4

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 65

 Priznanja, nagrade, odličja

  1. Plaketa Hrvatskog mikrobiološkog društva za dugogodišnji uspješan rad u Društvu i njegovim tijelima te priznanje cjelokupnom nastavnom, stručnom i znanstvenom radu u razvoju primijenjene mikrobiologije, 22. siječna 2016.
  2. Državna nagrada za znanost za 2009. godinu, za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada - razvoj probiotičkog koncepta (probiotici kao dodaci hrani i probiotici kao bioterapeutici) i primjena starter kultura u Hrvatskoj.
  3. Prva nagrada Saveza inovatora Poljske i autora tehničkih unapređenja na 5. međunarodnoj izložbi inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija ARCA 2007. za proizvodnju i primjenu probiotičkih starter kultura, 2007.
  4. Godišnja nagrada «Rikard Podhorsky» Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ), 2006.
  5. Priznanje Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta za dugogodišnju uspješnu suradnju i izvanredan doprinos na promicanju visokog obrazovanja, znanosti i struke, 2006.
{* *}