prof.dr.sc. Blaženka Kos

Blaženka Kos

Kontakt podaci

Telefon: 4605-291
Email: blazenka.kos@pbf.unizg.hr

Lokacija: Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura, IV kat/4 16

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Konzultacije

po dogovoru

Životopis

Datum rođenja: 23. listopada 1968.

Mjesto rođenja: Zagreb

 

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu "Antibakterijska aktivnost bakterija mliječne kiseline iz roda Lactobacillus" 1992.
magistrirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu "Fiziološke značajke i antibakterijska aktivnost odabranih bakterija mliječne kiseline" 1995.
doktorirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu "Probiotički koncept: in vitro istraživanja s odabranim bakterijama mliječne kiseline" 2001.
habilitirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu "Biotehnološka proizvodnja polipeptidnih antibiotika" 2004.

 

Zaposlenje
zvanje ustanova godina
mladi istraživač Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 1992.
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 1996.
viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2002.
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2004.
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2008.
redoviti profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2012.
redoviti profesor u trajnom zvanju Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2018.
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
International Centre for Theoretical Physics Trst, Italija 1996.
U organizaciji European Federation of Biotechnology i Hrvatskog društva za biotehnologiju Supetar 2000.
Institut "Ruđer Bošković" Zagreb 2003.
Dipartimento di Agrobiologia-Agrochimica, Universita della Tuscia Viterbo, Italija 2004.
Seminari organizirani od Federation of European Microbiological Societies i the Netherlands Society for Microbiology Egmond aan Zee, Nizozemska 2002.,2005., 2011.

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 48

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 14

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 5

Poglavlja u knjizi: 2

Knjige i udžbenici: 4

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 57

 

Priznanja, nagrade, odličja

  1. Godišnja nagrada «Rikard Podhorsky», Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, 2019.
  2. Godišnja državna nagrada za znanost, u području biotehničkih znanosti, za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada za istraživanja probiotičke aktivnosti bakterija mliječne kiseline, 2018.
  3. Srebrna medalja na AgroARCA - 9. međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji za izložene rezultate „Primjena protektivnih matriksa i metoda za proizvodnju probiotičkih bakterija“ autora: K. Zorić, M. Banić, A. Leboš Pavunc, K. Uroić, J. Novak, B. Kos, J. Šušković, 19. – 21. 10. 2017. Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb.
  4. Nagrada fakulteta za ukupni znanstveni doprinos: za postignutu visoku kvalitetu u znanstvenom radu, 31. ožujka 2016. 
  5. Prva Nagrada Saveza inovatora i autora tehničkih unapređenja Poljske za izložene rezultate “Proizvodnja i primjena probiotičkih starter kultura” dodijeljena na 5. međunarodnoj izložbi inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija ARCA, Zagrebački velesajam, 11.-18. rujna 2007
  6. Priznanje za dugogodišnju uspješnu suradnju i izvanredan doprinos na promicanju visokog obrazovanja, znanosti i struke, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006.
  7. Godišnja nagrada za znanstveno-istraživački rad Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu, 1998.
  8. Nagrada Rektora Sveučilišta u Zagrebu za najbolje studentske radove, 1992.
{* *}