Biokemijsko inženjerstvo

ECTS bodovi:
8

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
39803

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

U ovom predmetu studenti će tijekom predavanja izučavati faze i vrste biotehnoloških procesa, kinetiku i masene bilance šaržnim, šaržnih s pritokom, polukontinuiranih i kontinuiranih bioprocesa, stehiometriju mikrobnog rasta i tvorbu proizvoda, ocjenu uspješnosti bioprocesa, opremu za vođenje i kontrolu bioprocesa, proces sterilizacija, aeracija i miješanja, regulaciju i optimalizaciju bioprocesa, bioreaktorske sustavi s imobiliziranim biokatalizatorima, te postupke izdvajanja proizvoda bioprocesa. Tijekom vježbi u praktikumu studenti će provesti aerobni i anaerobni šaržni proces, šaržni proces s pritokom supstrata, te polukontinuirani i kontinuirani bioproces u laboratorijskom bioreaktoru. Tijekom seminara studenti će izraditi bilance šaržnog, šaržnog s pritokom, polukontinuiranog i kontinuiranog bioprocesa, definirati stehiometriju mikrobnog rasta i tvorbe proizvoda, izračunati uspješnost bioprocesa, izvršiti proračun dimenzija bioreaktora i snage miješanja, te proračun šaržne i kontinuirane sterilizacija.
 

ISHODI UČENJA

 • pripremiti hranjivu podlogu i inokulum za različite tehnike vođenja bioprocesa (šaržni, šaržni proces s pritokom supstrata, polukontinuirani i kontinuirani)
 • postaviti i riješiti bilancu mase, te odrediti kinetiku bioprocesa za različite tehnike vođenja bioprocesa
 • postaviti i voditi bioprocese kod primjene različitih tehnika njihovog vođenja
 • izračunati pokazatelje uspješnosti bioprocesa za različite tehnike vođenja bioprocesa
 • izabrati adekvatnu opremu za vođenje bioprocesa na polučvrstim i čvrstim supstratima odnosno u tekućim hranjivim podlogama
 • kreirati i sastaviti optimalni sustav za nadzor i regulaciju bioprocesa
 • proračunati, postaviti i voditi proces šaržne i kontinuirane sterilizacije hranjivih podloga odnosno zraka tijekom bioprocesa
 • formirati i primjeniti matematičke modele za nadzor i optimizaciju bioprocesa
 • izabrati i kreirati sustave za provođenje bioprocesa pomoću imoboliziranih biokatalizatora prve i druge generacije
 • izabrati adekvatni postupak za izdvajanje mikrobne biomase, razbijanje mikrobnih stanica, te izdvajanja proizvoda mikrobnog metabolizma
 • kreirati i sastaviti optimalnu tehnološku liniju za provođenja bioprocesa u industrijskom mjerilu

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Fenomeni prijelaza
 • Jedinične operacije
 • Biotehnologija 2
 • Biokemija 1
 • Biokemija 2
 • Mikrobiologija
 • Numeričke metode i programiranje
 • Matematika 2

Nastava

Način izvođenja izravne nastave

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 40
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 30
S Seminar 30
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [3]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predavanja [11] 10.01.2018. 13:19
Repozitorij  Seminar i Praktikum [4] 29.09.2015. 09:17
Broj preuzimanja: 1276  BI-ishodi-učenja 103,00 kB 04.03.2013. 13:52

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. V. Marić i B. Šantek Biokemijsko inženjerstvo, 2009, Golden Marketing-Tehnička knjiga, Zagreb
2. M. L. Shuler, F. Kargi, Biochemical Engineering - Basic Concepts (2nd edition), Prentice Hall, 2002
3. J.E.Bailey, D.F.Ollis, Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw-Hill, Singapore, 1986.

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1.  Biotechnology,
 Multivolume Comprehensive Tretease, ( H.J. Rehm G. Reed, A. Püchler,
 P.Stadler, eds.), Vol. 3, (vol.ed. G. Stephanopoulos), Weinheim, New
 York, Basel, Cambridge, VCH, 1993.
2.  Biotechnology,
 Multivolume Comprehensive Tretease, ( H.J. Rehm G. Reed, A. Püchler,
 P.Stadler, eds.), Vol. 4, (vol.ed. K. Schügerl), Weinheim, New York,
 Basel, Cambridge, VCH, 1993.