prof.dr.sc. Tonči Rezić

Tonči Rezić

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 056
Telefaks: + 385 1 4836 424
Email: trezic@pbf.hr

Lokacija: Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada, Pierottijeva 6, soba 25 (podrum)

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Konzultacije

Četvrtak 11-13h

Životopis

Akademsko obrazovanje:
Doktorat(11. 06. 2008.) Prehrambeno-biotehnološki fakultet / Biotehničke znanosti„Modeliranje bioprocesa u horizontalnom rotirajućem cijevnom bioreaktoru“
Magisterij(13. 01. 2005.) Prehrambeno-biotehnološki fakultet / Biotehničke znanosti„Dinamika procesa simultane nitrifikacije i denitrifikacije u horizontalnom rotirajućem cijevnom bioreaktoru“
Diploma(19. 01. 1999.) Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu„Ultrazvučna ekstrakcija pesticida iz tla“

Kretanje u službi:
Zvanje (godina od-do)
- 2000 - 2005. godine = mlađi asistent (znanstveni novak) u Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju slada i piva, PBF
- 2005 - 2008. godine = asistent u Laboratoriju za BI, IM i TSP, PBF
- 2008. godine = viši asistent u Laboratoriju za BI, IM i TSP, PBF
- 2008. godine = znanstveni suradnik za znanstveno područje (4.) Biotehničke znanosti, znanstveno polje (4.04.) Biotehnologija
- 2009. - 2013. godine = docent za znanstveno područje (4.) Biotehničke znanosti, znanstveno polje (4.04.) Biotehnologija                                                                                                     -2013. - 2018. godine = izvanredni profesor za znanstveno područje (4.) Biotehničke znanosti, znanstveno polje (4.04.) Biotehnologija, grana Inženjerstvo                                                   -2018 - redoviti profesor za znanstveno područje (4.) Biotehničke znanosti, znanstveno polje (4.04.) Biotehnologija, grana Inženjerstvo

Usavršavanja (ustanova, mjesto/država, razdoblje od-do):
1. Radionica BEC-a 2001 (Bioprocess Engineering Course), Supetar, Hrvatska. 8. – 14. 09. 2001.
2. University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Department of Food Sciences and Technology, Division of Food Biotechnology (FB), Beč, Republika Austrija, 01. 03. 2007. – 01. 07. 2007.
3. Radionica o sedmom okvirnom programu (FP7), unizg, Zagreb, Hrvatska. 23.09. 2008.
4. Radionica "Scientific Communication Course", unizg, Zagreb, Hrvatska, 16. - 18. 06. 2008.
5. GC seminar „The GC seminar”, Zagreb, Hrvatska, 16. 09. 2010.
6. Seminar „Just enough sample prep - tips and tricks for lowe detection limits and increased productivity”, Agilent, Zagreb, Hrvatska, 05. 05. 2011.
7. Radionica za mentore “Professionalization of PhD Supervision”, unizg, Zagreb, Hrvatska, 6 – 7. 12. 2011.

Gostujući nastavnik (ustanova, mjesto/država, od-do; tema predavanja):
1. University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Beč, Austrija, zimski semestar 2010/11 i 2011/12 ak. godine, “Simple approach to bioprocess mathematical modeling“

Funkcije (naziv funkcije, ustavnova, razdoblje od-do):
1. Član fakultetskog viječa Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (od 2007-2009) kao predstavnik asistenata, (od 2009-) kao nastavnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2. Član organizacijskog odbora „Fifth Croatian Professional and Scientific Conference on Biotechnology with International Participation Biotechnology, Energy, Chemicals and Renewable Materials”, Stubičke Toplice, Hrvatska, 2007
3. Recenzent Europske komisije (EC) za Sedmi okvirni program (FP-7) (od 2011-)
4. Recenzent «National Center of Science and Technology Evaluation», Ministary of Education and Science, Astana, Republic of Kazakhstan (od 2011-)
5. Recenzent u časopisu: Water Environment Research (WER) (od 2010)
6. Recenzent u časopisu: Chemical and Biochemical Engineering Quarterly CABEQ (od 2010-)
7. Recenzent u časopisu: Chemical Engineering Journal (CEJ) (od 2012)
8. Recenzent u časopisu: Environmental Engineering and Management Journal (EEMJ) (od 2012)
9. Voditelj bilateralnog projekta znanstveno tehničke suradnje Republike Austrije i Republike Hrvatske “Proizvodnja bioetanola iz lignoceluloznih sirovina” WTZ 13/10 (od 2010 do 2011)
10. Član međunarodnog konzorcija na FP-7- 613747 projektu KBBE 2012.1.1-01. IRIS2biorefinery i voditelj radnog paketa WP4. “Design of IRIS-I and IRIS-II polycultures” Europska komisija (EC),(od 2012-) (projekt u postupku prijave).
11. Mentor na dva završna rada, sedam diplomskih radova, te suradnik pri izradi tri doktorata (Natalije Škugor, Siniše Srečeca i Prakit Sukyai) (Sve na unizg i BOKU) (od 2007-2011)
12. Suradnik na znanstveno-istraživačkim projektima Ministarstva znanosti i tehnologije RH: Matematičko modeliranje i prijenos bioprocesa u veće mjerilo (od 2000-2002) Matematičko modeliranje u razvoju bioprocesa i proizvoda (od 2002-2006) i Primjena integriranih bioprocesa u proizvodnji mliječne kiseline (od 2007-).

Članstvo u društvima (naziv društva, funkcija, članstvo od-do):
1. Hrvatskog društva za biotehnologiju,
2. Europske federacija za biotehnologiju (European Federation of Biotechnology) sekcija "Biochemical Engineering Science"
3. Hrvatsko mikrobiološko društvo, sekcija za primjenjenu mikrobiologiju
4. Hrvatsko društvo kemiskih inženjera i tehnologa

Nagrade:
2006. stipendija vlade Republike Austrije (Ernst-Mach grant 504-6/2006)

{* *}