Održivi razvoj i biotehnološka proizvodnja

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165594

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Predavanja:
Ekološki, ekonomski, društveno politički čimbenici održivosti i globalni trendovi (nedostatak izvora energije, onečišćenje, porast svjetske populacije)
Razvoj ideje održivog razvoja i principi održivosti (deklaracije, strategije, institucionalne obaveze)
Održivost i biokemijsko inženjerstvo (strateško planiranje u razvoju održive biotehnološke proizvodnje)
Energetska održivost (obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, energetska politika)
Ekološka održivost i gospodarenje otpadom (ISO 14000, EMAS, IPPC, GRI)
Inovacije i primjena u održivoj biotehnološkoj proizvodnjiOdrživa potrošnjaIzazovi i očekivanja u razvoju održive biotehnološke proizvodnje
Seminari:
Seminari uključuju detaljan pregled izabranih cjelina i praktičnu primjenu usvojenih znanja u unapređenju postojećih, te planiranju i razvoju novih biotehnoloških proizvoda

ISHODI UČENJA

  • Sustavno razumjeti načela održivosti.
  • Primijeniti usvojena znanja u razvoju novih i unapređenju postojećih bioprocesa.
  • Kreirati održiva rješenja putem integracije bioprocesa.
  • Sudjelovati u radu interdisciplinarnih timova te kritički prezentirati, analizirati i vrednovati održivost bioprocesa.

Nastava

Oblici provođenja nastave:

 

  Sati
predavanja 15
seminari 15
vježbe  

Literatura

  1. K. Mulder, Sustainable Development for Engineers, Greenleaf Publishing, 2006.
  2. B. Wallace, Becoming Part of the Solution: The Engineer's Guide to Sustainable Development, American, 2005.
  3. D. C. Esty, A. S. Winston, Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value, and Build Competitive Advantage. Yale University Press, 2006.
  4. C. Vezzoli, E. Manzini, Design for Environmental Sustainability. Springer, 2008.
  5. A. Azapagic, R. Clift, S. Perdan, Sustainable Development in Practice: Case Studies for Engineers and Scientists. John Wiley & Sons, 2004.
{* *}