prof.dr.sc. Ksenija Markov

Ksenija Markov

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 284
Telefaks: + 385 1 4836 424
Email: kmarkov2@pbf.hr

Lokacija: Laboratorij za opću mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica, 4. kat

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

 

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu "Utjecaj odabranih parametara na biosintezu okratoksina A s pomoću plijesni Aspergillus ochraceus ZMPBF 318" 1987.
magistrirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu "Rast plijesni i biosinteza aflatoksina B1 i okratoksina A u prisutnosti odabranih antimikrobnih agenasa" 1991.
doktorirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu "Utjecaj odabranih parametara na rast plijesni u mješovitim kulturama i biosintezu patulina i zearalenona" 2005.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
stručni suradnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1987.-1988.
pripravnik-postdiplomand Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1988.-1990.
istraživač-suradnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1990.-1992.
znanstveni asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1992.-1993.
znanstveno-nastavni asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1993.-2005.
suradničko zvanje- viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2005.-2007.
znanstveni suradnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2007.-2011.
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2009.-2012.
viši znanstveni suradnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2011.-2012.
znanstveni savjetnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2012.
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2012.-2017.
redoviti profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2017.-2022.
redoviti profesor u trajnom zvanju Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2022.-
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
"Department of Biomedical Sciences of The University of
Malta"
Msida, Malta 1990.
Ekonomski institut, "The HACCP System and FOOD Safety" Zagreb 2002.
Lab. za toksikologiju, Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb Zagreb 2001. 2004.
"Kvantitativno određivanje AFB1 i ukupnih mikotoksina ELISA postupkom" Hrvatski zavod za javno zdravstvo i NOACK d.o.o. Zagreb 2006.

Znanstvena djelatnost:

  • Radovi indeksirani prema SCI/CC: 48
  • Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama:35
  • Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 14
  • Knjige i udžbenici: 3
  • Poglavlja u knjizi: 7
  • Patenti: 3
  • Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 71
  • Mentorstvo završnih radova: 30
  • Mentorstvo diplomskih radova:30
  • Mentorstvo doktorskih radova: 4

POPULARIZACIJA ZNANOSTI

- Sudjelovanje u znanstveno-obrazovnoj emisiji HRT1“Među nama” “Mikrobiološke opasnosti u hrani”(12. ožujak 2013.)

- Sudjelovanje u radijskoj emisiji “Tema dana” Radio Knin o problemu Aflatoksina M1 u mlijeku (ožujak 2013.)

- Sudjelovanje u radijskoj emisiji Radio 101 o problemu Aflatoksina M1 u mlijeku (ožujak 2013.)

- Sudjelovanje u znanstveno-obrazovnoj emisiji HRT 1 “Prometej-Društvene mreže” “plijesni kao lijek i kao otrov”(12. ožujak 2015.)

- Festival znanosti “Znanost i umjetnost” predavanje:  B. Mihaljević, I. Pucić, K. Markov, M. Šegvić Klarić: “Kad plijesni u umjetnosti nedjela rade gama zračenje zaštititi znade” Tehnički muzej “Nikola Tesla” 18.-23-travnja 2016, Zagreb.

- Dan otvorenih vrata Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Zagreb, radionica “Mikrića raznih vrsta i oblika ima, mikroskopiranjem pozabavite se s njima”, 23. travnja 2016. –

- Sudjelovanje u znanstveno-obrazovnoj emisiji "Prekidamo program zbog... znanosti. Mikrobiologija namirnica", Odjel za obrazovanje i znanost HTV-a, HRT3 (20. lipanj 2016.)

{* *}