dr.sc. Iva Čanak

Kontakt podaci

Email: icanak@pbf.hr
Telefon: + 385 1 4605 123

Lokacija: Laboratorij za opću mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica, 4. kat

Predmeti

Suradnik

Životopis

 

Školovanje  
  ustanova tema godina
doktorirala
(dr.sc.)
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Karakterizacija probiotičke bakterije Lactobacillus plantarum O1 za biološko konzerviranje proizvoda akvakulture 2020.
diplomirala
(mag.ing.bioproc.)
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Ispitivanje utjecaja Kex2p i aspartatnih proteaza iz porodice japsina na ugradnju Scw4p u staničnu stijenku kvasca
Saccharomyces cerevisiae
2013.
diplomirala
(univ.bacc.ing.biotech.)
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Utjecaj inhibitora sinteze stanične stijenke kvasca 
Saccharomyces cerevisiae na njenu poroznost
2011.
Zaposlenje
     
                 Asistent
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Laboratorij za opću mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica 2014.-2020.
               Viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Laboratorij za opću mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica 2021.-

Nagrade i priznanja:

  • Nagrada mladim znanstvenicima "Vera Johanides", Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, 2021.
  • Godišnja nagrada Biotehničke zaklade, 2019.
  • 3.nagrada za najbolji poster naslova „Application of L. plantarum O1 Producer of Plantaricin in Biopreservation of Aquatic Food Products“, Eurobiotech 2017.
  • Nagrada "Zoran Zgaga" za najbolji diplomski rad u kojem se primjenjuju metode genetičkog inženjerstva. Hrvatska udruga genetičkih inženjera, 2014.
  • Rektorova nagrada za rad "Ispitivanje uloge Kex2p proteaze u procesiranju proteina Scw4p kvasca Saccharomyces cerevisiae" 2012.

Popularizacija znanosti:

1. Sudjelovanje na HRT3 Treći element: Dobre bakterije (9. 4. 2015. u 21:30)

2. Sudjelovanje na HRT1 Znanstveni krugovi: Autohtone starter kulture (27. 11. 2015. u 14:45)

3. Suradnici Laboratorija: J. Frece, K. Markov, I. Čanak, Ž. Jakopović: "Prekidamo program zbog...znanosti - Mikrobiologija namirnica", Odjel za obrazovanje i znanost HTV-a, HRT3 (20. 06. 2016.)

4. Sudjelovanje na Z1 televiziji: Sveučilišni Zagreb – Prehranom protiv koronavirusa (4.5.2020. u 22:30)

{* *}