prof.dr.sc. Lidija Šver

Lidija Šver

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 6297 642; + 385 1 4836 013
Email: lsver@pbf.hr

Lokacija: Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama, Kršnjavoga 25

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Konzultacije

Prema dogovoru

Životopis

Datum rođenja: 27. prosinca 1968.

Mjesto rođenja: Zagreb

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao - la Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek „Učinak matične mliječi na rast i metastaziranje tumora u pokusnih životinja” 1993.
magistrirao - la Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek „Kolibaciloza: imunopatologija i imunoprofilaksa dijareje u prasadi” 1997.
doktorirao - la Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek «Poticanje i moduliranje crijevne imunosti prasadi antigenima bakterije Escherichia coli i modifikatorima imunosnog odgovora» 2001.
habilitirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predavanje na kolegiju Biologija «Stanične diobe. Kontrola staničnog ciklusa.» 2003.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
mlađi asistent (znanstveni novak) Zavod za biologiju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1993 - 1997.
asistent (znanstveni novak) Zavod za biologiju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1997 - 2001.
viši asistent (znanstveni novak) Zavod za biologiju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2001 – 2003.
docent Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2003 – 2009.
izvanredni profesor Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2009-danas
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
“Effector functions of immune cells”, “John Humphrey Course” u organizaciji Europske federacije imunoloških društava i Hrvatskog imunološkog društva Dubrovnik, Hrvatska 1998.
Division of Molecular and Cellular Biology, Department of Clinical Veterinary Science, University of Bristol Langford, Bristol, Velika Britanija 2000, 2002.
“DNA i RNA“ - Metodološki tečajevi u biologiji i medicini, Institut Ruđer Bošković. Zagreb, Hrvatska 2003.

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 22

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 6

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 10

Knjige i udžbenici: 1

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 41

{* *}