Biologija 2

ECTS bodovi:
5 (N:4)

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata s raznolikošću i sličnostima u građi i funkcioniranju biljnog i životinjskog svijeta.

Sadržaja predmeta: Sistematika, taksonomija i klasifikacija biljaka i životinja. Građa i uloga biljnih tkiva i organa. Građa i uloga životinjskih tkiva, organa i organskih sustava. Rast i razvoj u biljaka i životinja. Osnove ekologije.

Uz teoretsku nastavu, svaka pojedina cjelina dodatno se obrađuje na vježbama. Određene teme iz ekologije obrađuju se u obliku seminara.

Ishod učenja

Student će nakon uspješno završenog modula moći:

1. definirati taksonomiju, sistematiku i filogenezu živih i izumrlih organizama te razvrstati određene biljne i životinjske vrste prema taksonomskoj podjeli;

2. mikroskopiranjem moći prepoznati i razlikovati biljna tkiva (tvorna i trajna) i životinjska tkiva (epitelno, vezivno, mišićno i živčano);

3. opisati građu i ulogu korijena, stabljike, lista i cvijeta;

4. objasniti međusobno povezano djelovanje probavnog, krvožilnog, dišnog, mokraćno-spolnog, živčanog, endokrinog i imunosnog sustava u čovjeka čime je omogućeno funkcioniranje organizma kao cjeline;

5. argumentirati ekološke probleme izazvane pretjeranom aktivnošću čovjeka na razini populacije, biocenoze, ekosustava i biosfere.

Nastava

Predavanja:

  • 28 sati (Biotehnologija i Prehrambena tehnologija)
  • 22 sata (Nutricionizam)  

Laboratorijske vježbe:

  • 22 sata (Biotehnologija i Prehrambena tehnologija)
  • 16 sati (Nutricionizam)

Seminari:

  • 11 sati (Biotehnologija, Prehrambena tehnologija; Nutricionizam) 

Uvjeti za dobivanje potpisa:

  • Odslušana predavanja, odrđene vježbe, održan seminarski rad.

Način polaganja ispita: pismeni ispit

Komisijski ispit: usmeni ispit

Obavijesti [6]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 221  Vodic Biologija 2 BT i PT 261,95 kB 22.02.2017. 16:41
Broj preuzimanja: 181  Vodic Biologija 2 N 260,64 kB 22.02.2017. 16:41
Broj preuzimanja: 155  Izvedbeni plan Biologija 2 - BT 701,84 kB 27.02.2017. 12:31
Broj preuzimanja: 147  Izvedbeni plan Biologija 2 - PT 722,07 kB 27.02.2017. 12:32
Broj preuzimanja: 158  Izvedbeni plan Biologija 2 - N 657,09 kB 27.02.2017. 12:34
Broj preuzimanja: 198  Nacin ocjenjivanja i ogledna ispitna pitanja 859,44 kB 27.02.2017. 12:35

Nastavni materijali [2]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Vjezbe [5] 22.02.2017. 16:38
Repozitorij  Predavanja [11] 05.04.2017. 14:09

Literatura

Obvezna literatura:

1. CD s predavanjima

2. Interna skripta za vježbe iz Biologije 2. Student treba savladati cijelu skriptu.

Preporučena literatura:

1. Bernstein Ruth, Bernstein Stephen. Biology. Wm. C. Brown Publishers, Dubuque, USA, 1996. Poglavlja: 17-26, 28.

2. Campbell Neil. A., Reece Jane B. Biology. 7th ed. The Benjamin/Cummings Publishing Company, San Francisco, CA, USA, 2005. Poglavlja: 18, 27-38.

3. Gutmann Burton S. Biology. 1st ed. Wm. C. Brown/McGraw-Hill Companies, Boston, USA, 1999. Poglavlja: 41-48, 51.

4. Mader Sylvia S. Biology. 8th ed. McGraw-Hill Companies, Boston, USA, 2004. Poglavlja: 33-43.

5. Pevalek Kozlina Branka. Fiziologija bilja. 1 izdanje. Profil International, Zagreb, 2003. Poglavlja 3-6.

6. Raven Peter H, Johnson George B. Biology. 2nd ed. Mosby College Publishing, St. Louis, USA, 1989. Poglavlja: 43-54.