Biologija 2

ECTS bodovi:
5 (N:4)

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
24159; 24162; 24202

Opis predmeta

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata s raznolikošću i sličnostima u građi i funkcioniranju biljnog i životinjskog svijeta.

SADRŽAJ PREDMETA

 • Sistematika biljaka
 • Sistematika gljiva
 • Sistematika životinja
 • Biljna tkiva i organi
 • Primanje, provođenje i izlučivanje vode
 • Mineralna prehrana i asimilacija mineralnih tvari
 • Razmnožavanje biljaka
 • Životinjska tkiva
 • Probavni sustav
 • Krvožilni i dišni sustav
 • Sustav za izlučivanje i sustav za pokretanje
 • Živčani sustav i posebna osjetila
 • Endokrini i imunosni sustav
 • Spolni sustav i embrionalni razvitak
 • Osnove ekologije

Uz teoretsku nastavu, svaka pojedina cjelina dodatno se obrađuje na vježbama. Određene teme iz ekologije obrađuju se u obliku seminara.

ISHODI UČENJA:

Student će nakon uspješno završenog modula moći:

 1. definirati taksonomiju, sistematiku i filogenezu živih i izumrlih organizama te razvrstati određene biljne i životinjske vrste prema taksonomskoj podjeli;
 2. mikroskopiranjem moći prepoznati i razlikovati biljna tkiva (tvorna i trajna) i životinjska tkiva (epitelno, vezivno, mišićno i živčano);
 3. opisati građu i ulogu korijena, stabljike, lista i cvijeta;
 4. objasniti međusobno povezano djelovanje probavnog, krvožilnog, dišnog, mokraćno-spolnog, živčanog, endokrinog i imunosnog sustava u čovjeka čime je omogućeno funkcioniranje organizma kao cjeline;
 5. argumentirati ekološke probleme izazvane pretjeranom aktivnošću čovjeka na razini populacije, biocenoze, ekosustava i biosfere.

Nastava

Predavanja:

 • 28 sati (Biotehnologija i Prehrambena tehnologija)
 • 22 sata (Nutricionizam)  

Laboratorijske vježbe:

 • 22 sata (Biotehnologija i Prehrambena tehnologija)
 • 16 sati (Nutricionizam)

Seminari:

 • 11 sati (Biotehnologija, Prehrambena tehnologija; Nutricionizam) 

Uvjeti za dobivanje potpisa:

 • Odslušana predavanja, odrđene vježbe, održan seminarski rad.

Način polaganja ispita: pismeni ispit

Komisijski ispit: usmeni ispit

Obavijesti [6]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 667  Vodic Biologija 2 BT i PT 261,95 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 480  Vodic Biologija 2 N 260,64 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 436  Izvedbeni plan Biologija 2 - BT 701,84 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 413  Izvedbeni plan Biologija 2 - PT 722,07 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 412  Izvedbeni plan Biologija 2 - N 657,09 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 789  Nacin ocjenjivanja i ogledna ispitna pitanja 859,44 kB 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [2]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Vjezbe [5] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  Predavanja [11] 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obvezna literatura:

 1. CD s predavanjima
 2. Interna skripta za vježbe iz Biologije 2

Preporučena literatura:

 1. Bernstein Ruth, Bernstein Stephen. Biology. Wm. C. Brown Publishers, Dubuque, USA, 1996. Poglavlja: 17-26, 28.
 2. Campbell Neil. A., Reece Jane B. Biology. 7th ed. The Benjamin/Cummings Publishing Company, San Francisco, CA, USA, 2005. Poglavlja: 18, 27-38.
 3. Gutmann Burton S. Biology. 1st ed. Wm. C. Brown/McGraw-Hill Companies, Boston, USA, 1999. Poglavlja: 41-48, 51.
 4. Mader Sylvia S. Biology. 8th ed. McGraw-Hill Companies, Boston, USA, 2004. Poglavlja: 33-43.
 5. Pevalek Kozlina Branka. Fiziologija bilja. 1 izdanje. Profil International, Zagreb, 2003. Poglavlja 3-6.
 6. Raven Peter H, Johnson George B. Biology. 2nd ed. Mosby College Publishing, St. Louis, USA, 1989. Poglavlja: 43-54.
{* *}