Biologija (PT)

ECTS bodovi:
7

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
239335

Opis predmeta

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnim razlikama između prokariotske i eukariotske stanice, te biljne i životinjske stanice; organizacijom i funkcijom staničnih organela; građom i ulogom stanične membrane, stanične stijenke i elemenata citoskeleta. Također, biti će objašnjeni osnovni metabolički i regulacijski procesi u stanici; principi nasljeđivanja; različita biljna i životinjska tkiva te organski sustavi čovjeka. Objasnit će se osnove sistematike živog svijeta, kladogeneze i filogenije.

Uz teoretsku nastavu, svaka pojedina cjelina se dodatno obrađuje na vježbama na kojim će studenti ovladati metodom mikroskopiranja na biljnom i životinjskom materijalu. Na seminarima studenti se kroz zadatke dodatno upoznaju s pojedinim cjelinama.

Nastava

Prema uputama u Vodiču na Merlinu. Konzultacije se održavaju po dogovoru.

Literatura

Lidija Šver, Ana Bielen, Ivana Babić, Tomislav Vladušić, Reno Hrašćan, Ksenija Durgo, Jasna Franekić, Priručnik za vježbe iz Biologije 1, Sveučilište u Zagrebu, 232 str., ISBN 978-953-6893-15-7

Ana Bielen, Ivana Babić, Reno Hrašćan, Lidija Šver, Tomislav Vladušić, Priručnik za vježbe iz Biologije 2, interna skripta

{* *}