Biologija (BT)

ECTS bodovi:
7

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
239472

Opis predmeta

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnim razlikama između prokariotske i eukariotske stanice, te biljne i životinjske stanice; organizacijom i funkcijom staničnih organela; građom i ulogom stanične membrane, st. stijenke i elemenata citoskeleta. Također, bit će objašnjeni osnovni metabolički i regulacijski procesi u stanici; principi nasljeđivanja; različita biljna i životinjska tkiva te organski sustavi čovjeka. Objasnit će se osnove sistematike živog svijeta, kladogeneze i filogenije.

Uz teoretsku nastavu, svaka pojedina cjelina se dodatno obrađuje na vježbama na kojim će studenti ovladati metodom mikroskopiranja na biljnom i životinjskom materijalu. Na seminarima studenti se kroz zadatke dodatno upoznaju s pojedinim cjelinama.

Nastava

Prema uputama u Vodiču na Merlinu. Konzultacije se održavaju po dogovoru.

Literatura

Šver Lidija, Bielen Ana, Babić Ivana, Vladušić Tomislav, Hrašćan Reno, Durgo Ksenija, Franekić Jasna, Priručnik za vježbe iz Biologije 1, Sveučilište u Zagrebu, 232 str., ISBN 978-953-6893-15-7

Lidija Šver, Ana Bielen, Ivana Bošnjak, Tomislav Vladušić, Reno Hrašćan, Ksenija Durgo, Jasna Franekić "Vježbe iz Biologije 2" (interna skripta)

{* *}