Imunologija

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53242

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Pregled i dijelovi imunosnog sustava

 • Organizacija imunosnog sustava
 • Urođena imunost
 • Stečena (specifična) imunost
 • Građa i stvaranje protutijela na molekulskoj razini
 • Citokini i kemokini

Fiziološki tijek imunoreakcije

 • Humoralna imunost
 • Stanična imunost
 • Imunoreakcija
 • Mukozna imunost

Imunoreakcija u obrani i bolesti

 • Mehanizmi alergijskih reakcija
 • Imunoreakcija na tumor
 • Djelovanje na imunoreakciju

Seminari

 • Imunološke metode
 • Upalni mehanizmi kod pretilosti Urođena imunost u virusnoj infekciji
 • Interakcije mikrobioma i imunog sustava
 • Zaraza parazitima (oblićima): novo oružje protiv imunosnih poremećaja?
 • Autoimune bolesti
 • Imunobiološka terapija
 • Nanomedicina

ISHODI UČENJA

 • imenovati sastavnice imunosnog sustava
 • identificirati razlike prirođene i stečene imunosti
 • povezati i objasniti mehanizme prepoznavanja i predočavanja antigena
 • opisati i objasniti mehanizme humoralne i stanične imunosti
 • navesti osnovne tipove preosjetljivosti te objasniti mehanizam alergijske reakcije
 • definirati pojam imunodeficijencije i autoimune bolesti
 • primijeniti osnovne imunološke metode i interpretirati njima dobivene rezultate

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 24
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 18
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 8
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obavezna:

 1. Predavanja postavljena na Merlinu
 2. Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S (2016) Osnove imunologije. Funkcije i poremećaji imunološkog sustava. Prijevod s engleskog jezika petog izdanja knjige Basic immunology. Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
 3. Andreis I, Batinić D, Čulo F, Grčević D, Marušić M, Lukinović-Škudar V, Marušić M, Taradi M, Višnjić D (2010) Imunologija. Medicinska naklada, Zagreb (student treba savladati cijeli udžbenik)
 4. Vježbe iz kolegija Imunologija (2009). Imunološki zavod & Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

Preporučena:

 1. Abbas, Abul K, Lichtman, Andrew H, Poper, Jordan S (2000): Cellular and molecular immunology. 4th ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia, USA
 2. Roitt, Ivan, Brustoff, Jonathan, Male, David (2001): Immmunology. 6th ed. Mosby, Edinburgh, UK
{* *}