Ekogenetika

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165603

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Genotoksični agensi i podjela. Okolišna i profesionalna izloženost. Interakcije mutagena/kancerogena sa staničnim makromolekulama, biotransformacija . In vitro mutageneza. Biološki test sustavi za utvrđivanje genotoksičnosti. Genotoksični agensi u vodi, zraku i tlu. Metode molekularne toksikologije u zaštiti okoliša. Horizontalni prijenos gena. Promjene u embrionalnom razvitku beskralježnjaka kao ekotoksikološki testovi. Multiksenobiotički obrambeni sustav.

ISHODI UČENJA

  • nabrojati genotoksične agense i opisati mehanizme djelovanja
  • identificirati povezanost i sinergičnost djelovanja različitih ksenobiotika na genom
  • predvidjeti moguće rizike uporabe genotoksičnih tvari
  • navesti i opisati ekotoksikološke testove i metode
  • primjena naučenog u cilju smanjivanja emisije toksičnih tvari

Nastava

 

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari 2
vježbe  

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Chemical consequences: environmental mutagens, scientist activism and the rise of genetic toxicology. Frickel, Scott (2004), ed. Frickel Scott, Rutgers University Press, Book News Inc, Portland, OR USA
2. Genetic and toxicology. Forbes, E. Valery (1998), ed. Forbes E. Valery, CRC Press, NY, USA
3. Basic toxicology. Lu, C. Frank (1991), ed. A.N. Bartlett, Hemisphere publishing corporation, Bristol, PA, USA
4. Tamaris RH. Principes of genetics; WCB/McGraw-Hill, six edition, 1999.
{* *}