Osnove fiziologije čovjeka

ECTS bodovi:
5

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
252789; 32438

Opis predmeta

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata s međusobno povezanim djelovanjima svih organskih sustava čovjeka čime je omogućeno održavanje stanja homeostaze.

SADRŽAJ PREDMETA

 • Funkcijska organizacija ljudskog tijela i kontrola unutarnjeg okoliša
 • Membranski i akcijski potencijali u neuronu
 • Podraživanje i kontrakcija skeletnih i glatkih mišića
 • Srčani mišić, srčani ciklus, ritmičko podraživanje srca i elektrokardiogram
 • Opći pregled cirkulacije
 • Bubrezi i tjelesne tekućine
 • Plućna ventilacija, izmjena plinova u plućima i prijenos plinova krvlju
 • Motoričke funkcije mozga i leđne moždine
 • Intelektualne funkcije mozga
 • Osjet vida, sluha, okusa i njuha
 • Fiziologija probavnog sustava
 • Endokrini sustav
 • Reprodukcijske i hormonske funkcije u muškarca i u žene

ISHODI UČENJA

 • objasniti način ekscitacije neurona i kontrakcije skeletnih i glatkih mišića
 • opisati građu i objasniti način ritmičke ekscitacije i kontrakcije srca
 • objasniti proces stvaranja mokraće u bubrezimai nadzor nad osmolarnošću i volumenom tjelesnih tekućina
 • opisati proces izmjene plinova u plućima i u tkivima
 • definirati kortikalne funkcije velikog mozga
 • opisati sekrecijske i apsorpcijske funkcije probavnog sustava
 • objasniti ulogu žlijezda s unutarnjim izlučivanjem u održavanju homeostaze
 • metodama računalnih simulacija analizirati živčanu i hormonsku stimulaciju srca, usporediti glomerularnu filtraciju i tubularnu reapsorpciju, interpretirati plućne volumene i kapacitete, interpretirati elektrokardiogram i elektroencefalogram, demonstrirati učinak probavnih enzima i hormona na metabolizam

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Odabrana poglavlja iz funkcijske anatomije čovjeka.

Nastava

Predavanja: 40 sati

Laboratorijske vježbe: 30 sati

Seminari: 15 sati  

Uvjeti za dobivanje potpisa: odslušana predavanja, odrađene vježbe, održani seminari

Način polaganja ispita: usmeni ispit

Nastavni materijali [2]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predavanja [13] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  Vjezbe [12] 02.09.2022. 17:05

Obavijesti [2]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 402  Izvedbeni plan 50,41 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 394  Nacin ocjenjivanja i ogledna ispitna pitanja 310,94 kB 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Guyton Arthur C, Hall John E. Medicinska fiziologija. 10. izdanje. Medicinska naklada, Zagreb, 2003. Student treba savladati poglavlja: 5-7, 9-11, 26-28, 37-40, 45, 49-60, 62-65, 74-81.
 2. Stabler Timothy, Peterson Greta, Smith Lori, Gibson Marcia C, Zanetti Nina, Lokuta Andrew. PhisyoEx 8.0 for Human Physiology. Laboratory Simulations in Physiology. Pearson Benjamin Cummings, 2009. Student treba savladati vježbe: 2, 4, 6-9.
{* *}