Imunologija za nutricioniste

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
239438; 39843

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 1. Pregled i dijelovi imunosnog sustava
 2. Fiziološki tijek imunoreakcije
 3. Alergijske reakcije. Imunosni sustav sluznica i kože.
 4. Nutritivne alergije i druge nepoželjne reakcije na komponente hrane

ISHODI UČENJA

 1. imenovati osnovne sastavnice imunosnog sustava,
 2. objasniti mehanizme imunosnog odgovora,
 3. identificirati razlike prirođene i stečene imunosti,
 4. povezati i objasniti mehanizme prepoznavanja i predočavanja antigena,
 5. opisati i objasniti mehanizme humoralne i stanične imunosti,
 6. objasniti mehanizam alergijske reakcije i navesti osnovne tipove preosjetljivosti,
 7. razlikovati alergijske reakcije i intolerancije na pojedine sastojke hrane,
 8. povezati učinak prehrane na imuni status osoba.

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Biokemija 1
 • Biokemija 2
 • Znanost o prehrani 1

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obavezna:

 1. Predavanja postavljena na Merlinu
 2. Andreis I, Batinić D, Čulo F, Grčević D, Marušić M, Lukinović-Škudar V, Marušić M, Taradi M, Višnjić D (2010) Imunologija. Medicinska naklada, Zagreb (student treba savladati cijeli udžbenik)
 3. Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S (2016) Osnove imunologije. Funkcije i poremećaji imunološkog sustava. Prijevod s engleskog jezika petog izdanja knjige Basic immunology. Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.

Preporučena:

 1. Gershwin ME, German JB, Keen CL (2010) Nutrition and immunology. Principles and Practice. Humana Press Inc., Totowa, New Jersey.
{* *}