Genetika eukariota

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
31704; 53250

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Eksperimentalni organizmi u istraživanjima genetike eukariota
 • Karakteristike, struktura, funkcioniranje i održavanje eukariotskog genoma
 • Regulacija staničnog ciklusa i tumorigeneza
 • Genom i osnove genetike čovjeka
 • Osnove populacijske genetike

ISHODI UČENJA

 • predložiti modelni organizam za provedbu određenog istraživanja te navesti karakteristike organizma koje ga čine pogodnim za provođenje tog istraživanja
 • kategorizirati pojedine gene na temelju njihovog naziva i/ili karakteristika te predvidjeti posljedice mutacije/inaktivacije tih gena kao i zadani fenotip povezati s odgovarajućom mutacijom
 • crtežom prikazati i objasniti različite modele homologne rekombinacije
 • predvidjeti i crtežom prikazati rezultat homologne rekombinacije između transformirajuće DNA i kvaščevog genoma kao i intrakromosomske i interkromosomske homologne rekombinacije
 • prepoznati, kategorizirati i objasniti sličnosti, razlike i specifičnosti u strukturi, organizaciji i ekspresiji eukariotskih i prokariotskih gena i genoma
 • riješiti zadatke koji se temelje na pozbavanju genetike eukariota i populacijske genetikež
 • samostalno usmeno prezentirati originalni znanstveni rad (napisan na engleskom jeziku) iz područja genetike eukariota
 • provesti jednostavno genetičko istraživanje na kvascu S.cerevisiae, kao što je određivanje učestalosti „pop-out“ rekombinacije

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 24
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 20
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 8
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Hartwell, L. et al. (2000) Genetics: From Genes to Genomes, McGraw-Hill
2. Lewin, B. (2003) Genes VIII, Pearson Education

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Wirth, J. (2001) Color Atlas of Genetics, Thieme
{* *}