Molekularna genetika

ECTS bodovi:
5

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
252777; 32425

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Znanstvena otkrića koja su prethodila razvoju moderne molekularne genetike
 • Organizacija genetilkog materijala
 • Regulacija ekspresije gena
 • Replikacija DNA, stabilnost i promjenjivost genetičkog materijala
 • Oštećenja i molekularni mehanizmi popravka DNA
 • Pokretni genetički elementi
 • Virusi
 • Genetička rekombinacija i horizontalni prijenos gena
 • Regulacija životnog ciklusa kvasca S.cerevisiae

ISHODI UČENJA

 • obrazložiti postupak i interpretirati rezultate eksperimenata koji su postavili osnove molekularne genetike te opisati trodimenzionalnu strukturu DNA
 • obrazložiti  „mendelovsko“ i „nemendelovsko nasljeđivanje i riješiti odgovarajuće zadatke
 • obrazložiti princip i primjenu te interpretirati rezultate Ames-ovog testa i testa fluktuacije te riješiti odgovarajuće zadatke
 • na molekularnom nivou obrazložiti proces replikacije, transkripcije i translacije te opisati odabrane primjere regulacije ekspresije gena u prokariota, virusa i eukariota
 • navesti i opisati moguća oštećenja molekule DNA te navesti njihove uzroke i biološke posljedice, uključujući i mehanizme popravka oštećenja u na molekularnom nivou
 • na molekularnom nivou obrazložiti djelovanje pojedinih pokretnih genetičkih elemenata
 • obrazložiti organizaciju genoma, „životni ciklus“ i regulaciju ekspresije gena odabranih virusa te objasniti procese „horizontalnog transfera gena u bakterija“
 • obrazložiti i crtežom prikazati modele homologne genetičke rekombinacije te riješiti odgovarajuće zadatke i crtežom prikazati pojedine strategije ciljane modifikacija genoma kvasca
 • obrazložiti regulaciju životnog ciklusa kvasca S.cerevisiae na molekularnom nivou te opisati njegovu primjenu u odabranim znanstvenim istraživanjima
 • izolirati DNA iz E.coli, transformirati E.coli, odrediti osjetljivost mikroorganizama na fizička mutagena sredstva te izraditi krivulju preživljenja, provesti test fluktuacije, auksonografsku analizu, konjugaciiju, transdukciju, križanje kvasca i Ames-ov test

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Biologija 1
 • Biologija 2
 • Biokemija 1
 • Mikrobiologija

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 32
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 33
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 638  Početak nastave akademske godine 2014-15. 123,71 kB 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 1528  MG ishodi učenja 130,13 kB 02.09.2022. 17:05

Literatura

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Tamarin, R. H. (2001)  Principles of Genetics , McGraw-Hill
2. Dale, J. W. (1994)  Molecular Genetics of Bacteria , John Wiley & Sons
3. Stent, G. S. (1978)  Molecular genetics , W. H. Freeman
4. Lewin, B. (2008)  Genes IX , Pearson Education
5. Hartwell, L. i sur. (2000)  Genetics: From Genes to Genomes , McGraw-Hill
6. Brenner, S i Miller, J. K. (ured.) (2001)  Encyclopedia of Genetics , Academic Press
{* *}