Nutrigenomika

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165636

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Nastanak bolesti zbog promjena u jednom ili više gena. Utjecaj evolucija i genske varijacije na nutrigenomiku. Molekularni mehanizmi interakcije gena i nutrijenata te nutrijenata i genotipova ljudi. Utjecaj nutrijenata na ekspresiju gena. Utjecaj nutrigenomike na pojavu kardiovaskularnih bolest, diabetesa, pretilnost, artritisa i raka. Različitost gena i pretilnost. Regulacija lipogenih gena u pretilnih osoba, Utjecaj nutrijenata i genoma na razvijanje kroničnih bolesti. Utjecaj genskog polimorfizam i prehrane na pojavu upalnog procesa. Utjecaj promijene gena i prehrane na pojavu raka.

ISHODI UČENJA

  1. Objasniti i definirati osnovne pojmove gena, genoma, nutrigetike i nutrigenomike te metode za praćenje promjena u genomu, epigenomu, transkriptomu, proteomu i metabolomu.
  2. Opisati bolesti koje nastaju zbog promjena u jednom ili više humanih gen te objasniti molekularne mehanizme interakcije gena i nutrijenata te nutrijenata i genotipova ljudi.
  3. Definirati i opisati utjecaj promijene gena, stila života i prehrane na razvijanje kroničnih bolesti te pojavu karcinoma.
  4. Objasniti usporedbe i automatske anotacije raznih sekvencioniranih humanih genoma s genomom "zdravog" čovjeka.

Nastava

Provest će se provjera usvojenog gradiva pismenim ispitom ili pomoću izlaganja seminarskih radova te pisanih izvješća.

Literatura

Nutritional Genomics: Impact on Health and Disease; Regina Brigelius-Flohé, Hans-Georg Joost (Editors) ; ISBN: 978-3-527-31294-8; 2006
Nutritional Genomics: Discovering the Path to Personalized Nutrition; Jim Kaput (Editor), Raymond L. Rodriguez (Editor); ISBN: 978-0-471-68319-3; 2006

Molecular Nutrition and Genomics: Nutrition and the Ascent of Humankind

Mark Lucock; ISBN: 978-0-470-08159-4; 2007

Science, Society, and the Supermarket: The Opportunities and Challenges of Nutrigenomics, David Castle, Cheryl Cline, Abdallah S. Daar, Charoula Tsamis, Peter A. Singer; ISBN: 978-0-471-77000-8; 2007
Evolutionary Genetics: Concepts and Case Studies, C.W. Fox and J.B. Wolf (Editors), ISBN: 0-19-516817-8; 2006.
{* *}