Mehanizmi evolucije

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53256

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Evolucija i povijest života
 • Osnovni procesi evolucije
 • Populacijska genetika i evolucija
 • Taksonomija, sistematika i filogenija
 • Evolucija gena
 • Evolucija genoma
 • Porijeklo virusa
 • Evolucija prokariota
 • Evolucija eukariota
 • Eksperimentalna evolucija

ISHODI UČENJA

 • definirati evolucijsko stablo i tri domene života na Zemlji te obrazložiti razliku između posljednji zajedničkog općeg pretka (LUCA) i posljednjeg zajedničkog eukariotskog pretka (LECA)
 • definirati procese tijekom evolucije prokariotske stanice i nastanak prve eukarioteke stanice
 • obrazložiti razliku između osnovnih procesa evolucije: varijacije, prirodnog odabire (selekcije), genetskog otklona, genskog toka i nasljednih genskih varijacije kao što su mutacije, rekombinacije te transfer gena i genoma
 • definirati porijeklo virusa kroz tri hipoteze, zatim povezanost virusa i podrijetlo triju domena te obrazložiti pomoću postojećih virusa put od RNA do DNA svijeta i svakodnevnu ulogu virusa u evoluciji stanica
 • protumačiti učinke selektivne amplifikacije kroz inovacije, amplifikacije i/ili divergencija te duplikacije tijekom nastanaka novih gena u prokariota i eukariota
 • definirati evoluciju genske regulatorne mreže u bakterijskim genomima, ortiologne i paralogne gene, strukturu i evoluciju trans-djelujućih elemenata, cis-djelujućih elemenata te bakterijskih operona
 • obrazložiti endosimbiotsku teoriju evolucije eukariotskih stanica te povezati pokretne genske elemente i evoluciju genoma sisavaca 8. razlikovati taksonomiju, sistematiku, filogeniju, kladograme i filograme te obrazložiti plan istraživanja u molekularnoj filogeniji, izbor podrške za filogenetska stabla i programa za filogenetsku analizu

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 15
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [7]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 689  izvedbeni plan 37,75 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 5071  ME 1 1,12 MB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 4583  ME 2 1,90 MB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 7493  ME 3 752,28 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 3367  ME 4 1,32 MB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 2423  ME 5 741,76 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 1749  ME 6 476,39 kB 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Lewin, B. (2007) Genes IX, Pearson Education
2. Pregledni radovi
3. Originalni znanstveni radovi (ne stariji od pet godina)

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Gould, S. J. (2002) The Structure of Evolutionary Theory, Harvard Univ. Press, Cambridge, MA, SAD
2. Odling-Smee J. et al. (2003) Niche Construction, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, SAD
{* *}