GMO u proizvodnji hrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53261

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Uvod u predmet i rasprostranjenost GMO u svijetu
 • Biljni genomi, poliploidne i hibridne biljke
 • Transformacija biljnih stanica i kalusne kulture
 • Karakteristike GM-biljaka
 • Dileme o GM-biljkama i primjeni GM-mikroorganizama u proizvodnji hrane
 • Metode za detekciju i kvantifikaciju GMO, završna rasprava i zaključci

ISHODI UČENJA

 • objasniti pojmove vezane uz GMO kao što su genetička modifikacija, mutacija, mtagen, mutageneza, genetičko inženjerstvo, transgeni organizam, transgen, cisgen, heterologna ekspresija gena, GM-proizvod, „pharming“
 • razlikovati princip i metode te diskutirati prednosti i mane genetičkog inženjerstva i klasičnog oplemenjivanja
 • na temelju konkretnih primjera, objasniti razloge primjene GMO sa stajališta proizvođača i potrošača te usporediti politiku SAD-a, EU i RH prema primjeni GMO u proizvodnji hrane
 • zaključiti jesu li pojedine tvrdnje o ekološkim i ekonomskim posljedicama uzgoja pojedinih GM-biljaka istinite te argumentirati odgovore
 • na temelju poznavanja pojedinog biosintetskog puta predložiti genetičke modifikacije koje će rezultirati željenom fiziološkom promjenom kao što su povećana koncentracija nekog metabolita, promjena strukture škroba, sastava masnih kiselina itd.
 • zaključiti koja bi genetička modifikacija mogla pozitivno ili negativno utjecati na određena tehnološka i prehrambena svojstva pojedinih biljaka (npr. pšenice, krumpira, uljarica)
 • zaključiti i argumentirati da li pojedine primjene GM-mikroorganizama podliježu Zakonu o GMO u RH
 • argumentirati da li bi neka prehrambena namirnica mogla biti GM-proizvod, te zaključiti da li se ona prema Zakonu o GMO mora i označiti kao GM-proizvod
 • obrazložiti princip, postupak i primjenu metoda za detekciju i kvantifikaciju GMO
 • na razumljiv način prezentirati originalni znanstveni rad vezan uz problematiku GMO ili zahtjev za registraciju GM-biljke svojim kolegama i odgovarati na njihova pitanja te postavljati pitanja i sudjelovati u raspravi

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Originalni znanstveni radovi, patentne prijave, toksikološke studije i studije utjecaja na okoliš kao i percepcije GMO u javnosti
{* *}