Ekogenetičke studije

ECTS bodovi:
2

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
33004; 53255

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Uvod u ekogenetičke studije
 • Apsorpcija
 • Metabolizam
 • Distribucija
 • Izlučivanje
 • Kemijski spojevi u okolišu
 • Doza-odgovor
 • Endokrini disruptori
 • Mutacije i kancerogeneza
 • Vrste muacija
 • Fizikalni agensi
 • Biološki agensi
 • Biokonverzija toksičnih tvari u okolišu

ISHODI UČENJA

 • opisati vrste toksičnih agenasa koji se nalaze u okolišu i mehanizme koji su odgovorni za toksično djelovanje na molekularnoj razini, te na razini jedinke, poulacije i ekosustava u cjelini
 • opisati posljedice kratkotrajne i dugotrajne izloženosti organizama okolišnim kontaminantima
 • objasniti vezu između koncentracija i učinka toksičnih agenasa s obzirom na fizikalno-kemijske karakteristike agenasa, njihove dostupnosti u ekoustavu, apsorpcije, metabolizma, distribucije, eliminacije, bioakumulacije i biomagnifikacije
 • diskutirati o teorijskim postavkama i konceptima, te eksperimentalniim dokazima o djelovanju endokrinih disruptora na životinjski, odnosno ljudski organizam. definirati endokrine disruptore
 • identificirati hipoteze i teorijske postavke na kojima su napravljeni znanstveni radovi te analizirati znanstvene metode, rezultate i  zaključke objavljene u znantvenim radovima putem seminarskih izlaganja
 • razviti komunikacijske vještine o znanstvenim konceptima, hipotezama, rezultatima te interpretaciji rezultata putem seminarskihizlaganja

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 12x1
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 12x1
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. A Small Dose of Toxicology. Steven G. Gilbert (2012).Healthy World Press
   

 
Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Principles of Biochemical Toxicology. J. Timbrell (2002). Taylor and Francis

 
 

{* *}