Genetika industrijskih organizama

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53262

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 1. Svojstva industrijskih organizama
 2. Epigenom industrijskih organizam
 3. Mikrobna raznolikost i metagenomika
 4. Metagenomske analize
 5. Kako mijenjati gene?
 6. Metode usmjerene evolucije
 7. Transgene stanice i životinje
 8. Primjena ne kodirajućih molekula RNA
 9. Nomenklatura gena industrijskih organizama

ISHODI UČENJA

 • analizirati mješovite bakterijske kulture i odgovor na stres, bakterijski rasta u produljenoj stacionarnoj fazi i nastanak različitih mutanata
 • obrazložiti mogućnosti komunikacije među bakterijama te stvaranje biofilma
 • kreirati različite postupke za analizu metagenoma i objasniti značaj komparativne genomike i metagenomskih knjižnica
 • obrazložiti kako mijenjati gene mutagenezom kemijskim i/ ili fizičkim sredstvima, mjesno usmjerenom mutagenezom te in vitro supresijom amber mutacija
 • obrazložiti razliku između usmjerene evolucije, racionalnog dizajna mikroorganizma in vivo miješanjem molekula DNA te genomskog inženjerstva korištenjem bakterijske RNA vođene CRISPR-Cas9 sustavom
 • kategorizirati ne kodirajuće molekule RNA i kreirati najpogodnije za funkcionalnu genomiku te terapeutsku primjenu
 • usporediti poznate metode transgene tehnologija i predložiti njihovu primjenu za potrebe molekularne biotehnologije i farmaceutske industrije
 • obrazložiti razliku u nomenklaturi gena prokariotskih i eukariotskih organizama
 • protumačiti načine čuvanja i održavanja mikroorganizama i staničnih linija

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 15
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [9]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 1521  skripta GIO 1 557,16 kB 05.05.2014. 15:49
Broj preuzimanja: 1612  skripta GIO 2 422,97 kB 05.05.2014. 15:49
Broj preuzimanja: 1214  GIO 1 1,67 MB 20.05.2014. 05:56
Broj preuzimanja: 1694  GIO 2 1,58 MB 20.05.2014. 05:57
Broj preuzimanja: 971  GIO 3 4,81 MB 20.05.2014. 05:58
Broj preuzimanja: 1839  GIO 4 630,31 kB 20.05.2014. 05:59
Broj preuzimanja: 993  GIO 5 608,75 kB 20.05.2014. 06:00
Broj preuzimanja: 1044  GIO 6 1,04 MB 20.05.2014. 06:00
Broj preuzimanja: 871  GIO 7 556,75 kB 20.05.2014. 06:01

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Pregledni radovi
2. Originalni znanstveni radovi (ne stariji od 5 godina)

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Primrose, S. B., R. M. Twyman, R. W. Old (2001) Principles of gene manipulation, Blackwell Science Ltd, Oxford, UK.
2. Sambrook et al. (2001) Molecular cloning: A laboratory manual. Cold Spring Harbor, New York