dr.sc. Katarina Lukić

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 031
Telefaks: + 385 1 4605 072
Email: klukic@pbf.hr

Lokacija: 3. kat, soba 134

Predmeti

Suradnik

Životopis

Školovanje
  Ustanova Tema Godina
diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Kvaliteta mesa divljači u Hrvatskoj-završni rad 2014.
diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Usporedba sastava mesa divljih i uzgojenih fazana-diplomski rad 2016.
doktorirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Primjena netoplinskih tehnika kao alternativa sumporovu dioksidu u proizvodnji vina 2022.
Zaposlenje
Zvanje Ustanova Godina
Asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2016.-

Nagrade:

Dobitnica Nagrade Dekana za postignutu izvrsnost u znanstveno istraživačkom radu: „Utjecaj
različitog tehnološkog procesa proizvodnje na hlapive spojeve hrvatskih vrsta pršuta“ u akademskoj godini 2015./2016.

Dobitnica Potpore Biotehničke zaklade za postignute rezultate u području biotehnologije s potencijalnom primjenom u gospodarstvu u akademskoj godini 2018./2019.

Dobitnica Nagrade Biotehničke zaklade za postignute rezultate u području biotehnologije s potencijalnom primjenom u gospodarstvu u akademskoj godini 2020./2021.

{* *}