prof.dr.sc. Vlatka Petravić Tominac

Vlatka Petravić Tominac

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 056
Telefaks: + 385 1 4836 424
Email: vpetrav@pbf.hr

Lokacija: Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada, Podrum

Predmeti

Suradnik

Životopis

 Datum rođenja: 17. veljače 1970.

 Mjesto rođenja: Zagreb

 Školovanje
   ustanova  tema  godina
 diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Prehrambeno-tehnološki studij, smjer Biokemijsko inženjerstvo) "Ugradnja iona bakra u stanice kvasca Saccharomyces cerevisiae i njihov utjecaj na kinetiku alkoholne fermentacije" 1996.
 magistrirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Poslijediplomski znanstveni studij Biokemijskog inženjerstva) "Istraživanje fermentacijske sposobnosti i tehnoloških svojstava vinskih kvasaca izoliranih s grožđa sorte Cabernet Sauvignoni Chardonnay i njihov utjecaj na sekundarnu aromu vina" 2001.
doktorirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Biotehničke znanosti "Izolacija biološki aktivnih frakcija β-glukana iz kvaščeve biomase" 2008.
 Zaposlenje
 zvanje  ustanova  godina
viši tehnički suradnik Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 1996.
mlađi asistent Prehrambeno - biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1997.
asistent Prehrambeno - biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2001.
viši asistent Prehrambeno - biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2008.
docent Prehrambeno - biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2010.
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2013

 

 Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
 ustanova  mjesto  godina
Međunarodni tečaj Bioprocess Engineering Course pod pokroviteljstvom European Federation of Biotechnology, Working Group on Bioreactor Performance, Section on Biochemical Engineering Science  Supetar, Hrvatska 2003.
Socrates Intensive Programme "Production agricole et sécurité alimentaire" , organizirali Prof. dr.ir. R. Verhé, Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences, Ghent University i Prof. Iskra Ivanova, University of Sofia Ghent, Belgija 2004.
Laboratorij za biotehnologijo, Katedra za kemijsko, biokemijsko in ekološko inženirstvo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija Ljubljana, Slovenija 2009.

 

 Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 9

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 8

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 14

Priznanja, nagrade, odličja

  1. Potpora za mlade istraživače (16. listopada 1997.) od Biotehničke zaklade Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za postignute rezultate kojih je primjena moguća u Republici Hrvatskoj u području biotehničkih znanosti, polje biotehnologija.
  2. Godišnja nagrada za mlade istraživače (18. listopada 2001.) od Biotehničke zaklade Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za postignute rezultate kojih je primjena moguća u Republici Hrvatskoj u području biotehničkih znanosti, polje biotehnologija.
{* *}