Biotehnologija II

ECTS bodovi:
6

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
32427

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Podjela biotehnoloških procesa i sirovinska osnova biotehnologije. Glavni mikrobni produkti i procesi važni za industrijsku mikrobiologiju i biotehnologiju. Vrste i sastav hranjivih podloga za mikrobne procese. Podjela sirovina prema podrijetlu, značaju i udjelu biogenih makro i mikro elemenata. Čimbenici koji utječu na izbor izvora ugljika i dušika. Primarne, sekundarne i tercijarne dušične sirovine za hranjive podloge. Izvori ostalih sastojaka hranjivih podloga. Formuliranje i stehiometrija hranjivih podloga za rast i nastajanje proizvoda. Prihvat, čuvanje i nadzor sirovina te postupci prethodne obrade. Prihvat i ocjena ječma, proizvodnja ječmenog slada, postupci ukomljavanja. Škrobne sirovine i proces hidrolize slađenih i neslađenih sirovina. Lignocelulozne, inulinske i pektinske sirovine i njihova hidroliza. 

ISHODI UČENJA

 • objasniti i opisati sirovinsku osnovu biotehnologije
 • razlikovati kompleksne (prirodne) i kemijski definirane podloge
 • imenovati biljne, životinjske, mikrobne, kemijske i petrokemijske sirovine
 • definirati i razlikovati primarne i sekundarne biljne sirovine
 • prepoznati i imenovati primarne, sekundarne i tercijarne dušične sirovine za hranjive podloge
 • opisati i objasniti izvore plinovitog kisika, fosfora, sumpora mikro- i makroelemenata
 • kvalificirati plinovite, tekuće, viskozne i čvrste sirovine
 • razlikovati i samostalno provesti mehaničke, kemijske i fiziološke analize ječma i slada
 • interpretirati biokonverziju škroba u različite šećerne sirupe
 • opisati i objasniti metode i postupke prethodne obrade lignoceluloznih materijala

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Biotehnologija 1
 • Osnove inženjerstva
 • Uvod u kemiju i kemijsku analizu (Opća kemija, Analitička kemija)
 • Organska kemija
 • Fizikalna kemija
 • Matematika 2

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja  20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  24
PK Vježbe u praktikumu  16
S Seminar  20
T Terenske vježbe  

Obavijesti [10]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 20  1. predavanje 839,95 kB 10.02.2020. 10:06
Broj preuzimanja: 16  2. predavanje 505,81 kB 10.02.2020. 10:08
Broj preuzimanja: 10  3. predavanje 1,12 MB 10.02.2020. 10:09
Broj preuzimanja: 35  4. predavanje 1,70 MB 10.02.2020. 10:19
Broj preuzimanja: 29  5. predavanje 2,16 MB 10.02.2020. 10:20
Broj preuzimanja: 17  6. predavanje 5,83 MB 10.02.2020. 10:21
Broj preuzimanja: 18  7. predavanje 1,73 MB 10.02.2020. 10:22
Broj preuzimanja: 47  8. predavanje 1,67 MB 10.02.2020. 10:23
Broj preuzimanja: 41  9. predavanje 1,07 MB 10.02.2020. 10:24
Broj preuzimanja: 65  10. predavanje 1,10 MB 10.02.2020. 10:25

Nastavni materijali [3]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 392  Ishodi učenja 352,64 kB 27.09.2015. 10:26
Broj preuzimanja: 321  Izvedbeni plan 246,98 kB 27.09.2015. 10:27
Broj preuzimanja: 3487  Vježbe - skripta 405,87 kB 27.09.2015. 10:52

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Marić, V. Biotehnologija i sirovine, sveučilišni udžbenik, SIP, Zagreb, 2000

 Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Stanbury, P. F., Whitaker, A., Hall, S. J. (1999). Media for Industrial Fermentation. U: „Principles of Fermentation Technology“. Butterworth-Heinemann, Burlington, MA, str. 92-122.
2. Okafor, N. (2007), Modern Industrial Microbiology and Biotechnology. Science Publishers, USA.
3. Soataert, W., Vandamme, E. J. (2010). Industrial Biotechnology: Suistanable Growth and Economic Success. Wiley VCH, Verlag, GmbH, Weinheim.