prof.dr.sc. Ivana Radojčić Redovniković

Ivana Radojčić Redovniković

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 46 05 015
Email: irredovnikovic@pbf.hr

Lokacija: Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Konzultacije

Po dogovoru

Životopis

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Analiza glukozinolata u listovima bijelog kupusa i cvjetači te njihovih produkata autolize i hidrolize pomoću HPLC uz UV- i fluorescentnu detekciju 2001
doktorirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Localization of aliphatic glucosinolate biosynthesis and their potential role in plant defence 2007.

 

Zaposlenje
zvanje ustanova godina
stručni suradnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2003.-2004.
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2004. – 2007.
viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2007. – 2009.
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2009. – 2012.
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2012. - 2017.
redoviti profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2017.-danas
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
„Polsky Center for Entrepreneurship and Innovation“ Sveučilištu u Chicago Chicago, SAD 2018.
Max Planck Institute for Chemical Ecology Jena, Njemačka 2005.-2006.
National Institute of Industrial Technology Rafaela, Argentina 2001.

Popis projekata 

2017.-2021. HRZZ projekt“Primjena proteinskih hidrolizata iz pogača lana i konoplje u medijima za uzgoj životinjskih stanica “- suradnik

2015.-2018. HRZZ projekt“Zelene otapala za zelene tehnologije”- voditeljica projekta

FP1306 COST Action “Valorization of lignocellulosic biomass side streams for sustainable production of chemicals, materials & fuels using low environmental impact technologies” - suradnik

2015. Potpora Sveučilišta u Zagrebu ”Učinak biljnih hidrolizata na rast i produktivnost kultura životinjskih stanica“– suradnik

2013.–2014. Sveučilište u Zagrebu, ˝Nova otapala – primjena i procjena učinka na okoliš” – voditelj projekta

2007.-2013. MZOS RH, Broj projekta 058-0582261-2256, “Biološki aktivni spojevi domaće brokule i kakao zrna” –2012.-2013. voditeljica projekta; 2007.-2012. - suradnik

2008-2010MZOS RH, Broj projekta 178-1782133-2132, “Brokula kao funkcionalna hrana” – suradnik

Priznanja i nagrade

2016. Srebrna medalja za inovacije za prezentaciju HRZZ projekta Zelene otapala za zelene tehnologije”, 14. međunarodna izložba inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija (ARCA 2016)

2005. Stipendija za doktorsko usavršavanje Max Planck društva

2005. Stipendija za doktorsko usavršavanje Ministarstva znanosti i tehnologije

2003. Stipendija Biotehničke zaklade, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

2000. Rektorova nagrada, Sveučilište u Zagrebu

2000. Stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije

Znanstvena djelatnost

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 41 od toga 5 je najcitiranijih radova u svome području prema ISI Web of Knowledge 

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 8

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 9

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 26

Recenzent znanstvenih projekata

2019 Call SONATA BIS, National Science Centre, Poland

2018 Call "PRIN 2017",The Italian Ministry for Education

2016 Bio-Based Industry projekata okviru Horizont 2020

Vanjske poveznice:

{* *}