Primjenjena instrumentalna analiza

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
66800

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Svaki student dobiva konkretan zadatak analize koji će provesti uz samostalan rad na odgovarajućem instrumentu. Izrada seminarskog rada uključuje pregled literature, odabir instrumentalne analitičke metode pomoću koje će se na zadovoljavajući način analizirati određena namirnica s obzirom na svojstva analiziranih spojeva, svojstva matrice, vrijeme i trošak analize, razvoj i provedbu analize, obradu dobivenih rezultata i pisanje radnih uputa. Studenti tijekom rada diskutiraju sa ostalim studentima o problemima koji im se javljaju tijekom pojedinih faza izrade seminarskog rada. Studenti pojedinačno izlažu svoje pozitivno ocijenjene seminarske zadatke pred ostalim studentima.
Laboratorijske vježbe vezane su uz konkretan zadatak koji nastavnik dogovara sa studentom na početku modula. U okviru laboratorijskih vježbi student samostalno razvija i optimira analitičku metodu (kromatografsku ili spektrometrijsku) priprema uzorak i standarde te obavlja zadane analize. Na temelju rezultata analize student piše izvještaj o analizi te donosi zaključke vezane uz postavljene analitičke probleme.

ISHODI UČENJA

  1. primijeniti stečena znanja za samostalno planiranje i optimiranje analitičkih postupaka,
  2. opisati korake potrebne za izvedbu analize suvremenim instrumentalnim analitičkim tehnikama na temelju praktičnog iskustva,
  3. prepoznati i riješiti osnovne probleme nastale tijekom analize (tehničke i analitičke prirode),
  4. izabrati ispravan način obrade dobivenih analitičkih signala u realnim uvjetima,
  5. interpretirati rezultate analize i napisati izvještaj o analizi.

Nastava

Satnica:
seminari: 10 sati
laboratorijske vježbe: 40 sati

Literatura

  1. Skoog, D.A. Holler, F.J. Crouch, S.R. (2006) Principles of instrumental analysis, Brooks/Cole Pub.
{* *}