Disperzni sustavi

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165612

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Kohezivni i nekohezivni praškasti materijali, disperzija prahova, karakterizacija čestica, određivanje gustoće, tvrdoće, površinske aktivnosti, mehaničke čvrstoće, volumena, vlage, osobina protoka. Fizikalna i kemijska svojstva flokulacije, površinski aktivne tvari, kapsule, koloidi, gelovi. Protok, sljepljivanje, aglomeracija, segregacija, uzorkovanje, veličina i oblik čestica i metode koje se koriste za njihovo određivanje. Mehanizmi i smanjenje veličine čestica kao i mehanizmi nastajanja aglomerata. Miješanje u različitim medijima, karakterizacija različitih mješavina. 
Praškasti materijali, emulzije, gelovi , peleti i suspenzije u prehrambenoj industriji i farmaceutici (mljevenja, granulacija, kompresija, premazi, tabletiranje, inkapsulacija.

ISHODI UČENJA

  • Definirati disperzne sustave i njihove komponente, vrednovanjem činjenica i naprednih istraživačkih metoda iz tog područja
  • Implementirati teoretska znanja u praksu, uz adekvatno interpretiranje dobivenih rezultata uz preuzimanje odgovornosti za dobivene rezultate za različite materijale koji su komponente složenog sustava
  • Argumentirati svoja stajališta s kolegama stručnjacima vezano uz nova saznanja i eksperimente na području disperznih sustava u odnosu na različite faze i materijale koji sudjeluju u višefaznom sustavu
  • Prilagoditi stečena znanja o praškastim, plinovitim i tekućim fazama unutar disperznih sustava cjelokupnoj problematici proizvodnje ili znanstvenih istraživanja te objavljivanje originalnih rezultata u priznatim publikacijama.

Nastava

 

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari 10
vježbe  

Literatura

 

 br.                      Naziv

 

1.

Sudeep Ghosal, T.N. Indira, Suvendu Bhattacharya 2010,

 Agglomeration of a model food powder: Effect of maltodextrin and gum

Arabic dispersions on flow behavior and compacted mass

 2.  G. Barbosa Canovas, F. Harte, Hong Helen Yan (2013) Particle size distribution in food powders,
 3. J.P.K. Seville:Processing of Particulate Solids, Chapman & Hall, London, 1997
4.  Junfu Ji. Kevin Cronin , John Fitzpatrick, Mark Fenelon, Song Miao (2015) Effects of fluid bed agglomeration on the structure modification and reconstitution behaviour of milk protein isolate powders

 

5.

 F.Z. Vissotto L.C. Jorge , G.T. Makita , M.I. Rodrigues b, F.C.  2010MenegalliInfluence of the process parameters and sugar granulometry on cocoabeverage powder steam agglomeration

 

6.

 J.G. Brennan: Food Processing Handbook. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. Weinheim, Germany, 2006
{* *}