Modeliranje u prehrambenoj tehnologiji

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
239545

Opis predmeta

Kroz predavanja, seminare i vježbe stječe se sustavan pristup u modeliranju (izdvajanje važnih parametara proizvodnog procesa).
Predmet omogučava stjecanje znanja vezanih za optimiranje proizvodnih operacija i procesa primjenom pripremljenih računalnih modela u različitim računalnim programima u inženjerske svrhe u prehrambeno-tehnološkim procesima. Također se stječe znanje sinteze i analize funkcija osnovnih operacija u prehrambenoj industriji (bilance prijenosa tvari, topline, i kinetika procesa). Uz teoretske osnove, naglasak je na praktičnom znanju kroz simulacije i vizualizacije proizvodnih procesa na računalu.
Kroz modele će se pojasniti proizvodne procese jer razvoj biotehničkih znanosti dovodi do potrebe proučavanja, praćenja i kontroliranja sve većeg broja parametara - morfoloških, fizioloških, kemijskih, itd. Progresivno povećanje parametara i podataka koji su, u vrlo kompleksnim odnosima, olakšavaju statistički modeli i postupci koji pružaju cjelovitu sliku o promatranom sustavu koji je predmet istraživanja.

  • Virtualizirati proizvodnju i procese u prehrambenom inženjerstvu
  • Kroz primjere, isključivo iz biotehničkog područja (s posebnim osvrtom na prehrambenu industriju) pokazati primjenu i svrhovitost modeliranja s ciljem izdvajanja ključnih informacija iz promatranog mjernog sustava.

Nastava

Predavanja = 10 h

Seminari = 15 h

Vježbe = 25 h

Literatura

  1. Valinger, D., Gajdoš Kljusurić, J., Bursač-Kovačević, D., Putnik, P., Jambrak Režek, A. (2020) Microorganisms and food products in food processing using full factorial design. In Mathematical and Statistical Applications in Food Engineering (ed. Sevda & Singh), CRC Press, USA. str- 36-50.
  2. Gajdoš Kljusurić J., Jurinjak Tušek A., Valinger D., Benković M., Jurina T. (2018) Multicriteria Decision Analysis: Linear and Non-linear Optimization of Aqueous Herbal Extracts. In: Berbel J., Bournaris T., Manos B., Matsatsinis N., Viaggi D. (eds) Multicriteria Analysis in Agriculture. Multiple Criteria Decision Making. Springer, Cham.
  3. Benković, M., Valinger, D., Jurina, T., Jurinjak Tušek, A., Gajdoš Kljusurić, J. (2018) Cocoa Powder Drink Mix: The Application of a Non-Invasive NIR Spectroscopy Technique for the Fast In-Line Determination of Mixture Composition // Diversified benefits of cocoa and chocolate / Zayas Espinal, Bonifacia (ur.). New York: Nova Science Publishers, str. 93-114.
{* *}