Osnove inženjerstva

ECTS bodovi:
5

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
24087; 24122

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Osnovni pojmovi u inženjerskom izražavanju; Osnove tehničke mehanike; Znanost o čvrstoći materijala; Materijali u prehrambeno tehnološkom procesu, svojstva i karakterizacija te ispitivanje; Cijevi i cijevovodi i uređaji i pomoćna oprema za transport fluida u tehnološkom procesu.  Transportna sredstva u prehrambeno tehnološkom i biotehnološkom procesu (transporteri, konvejeri...); Uvod u tehničku termodinamiku. Uvodni prikaz osnovnih termodinamičkih stanja. Toplinske veličine stanja, bilanca mase i energije; Kružni procesi; Zakoni termodinamike, Mollierov dijagram;

ISHODI UČENJA
 • Definirati osnovne pojmove u inženjerskom izražavanju.
 • Objasniti osnovne pojmoive vezane za Mehaniku čvrsta tijela (Statiku i znanost o čvrstoći materijala).
 • Primjeniti grafičke i analitičke postupke u rješavanju jednostavnijih problema iz područja mehanike čvrstih tijela i mehanike fluida.
 • Prepoznati različite vrste konstrukcijskih i ambalažnih materijala za industriju
 • Opisati način rada osnovnih transportnih sredstava u industriji (PT i BT).
 • Definirati osnovne pojmove usko vezane uz termodinamičke promjene u sustavima (posebno prehrambenim).
 • Primjeniti osnovne principe termodinamike u širem području inženjerskih kolegija.
 • Izračunati i grafički demonstrirati probleme vezane uz prijenos topline.
 • Razlikovati i usporediti Termodinamske zakone (I,II,III) kao i sposobnost obavljanja rada i kružnih procesa (Carnot, Ericsson, Stirling).
 • Kategorizirati promjene agregatnih stanja u ovisnosti s termodinamičkim parametrima.
 • Riješiti termodinamičke probleme i nacrtati ih u grafičkom sučelju (Mollierov dijagram).
 • Diskutirati o novim naprednim tehnologijama u PT i BT te njihovu ovisnost o termodinamičkim promjenama (Ultrazvuk, visoki tlakovi)

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 25
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 30
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

 Obvezna literatura

red. broj Naziv
1.  V. Hubka: Principles of Engineering Design, Heurista Zurich, 1987
2.  1.B.D.Tapley: Enhineering Fundamentals, 4th,John Wiley, New York, 1990..
3.  N.E. Dowing: Mechanical Behaviour of Materials, Prentice Hall, New Jersey, 1993
4.  I. Alfirević : Nauka o čvrstoć I, Tehnička knjiga, Zagreb 1995
5.  R.Budin.A.Mihelić-Bogdanić: Osnove tehničke termodinamike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
{* *}