Reaktorsko inženjerstvo

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53225

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Pregled reaktorskog inženjestva
 • Osnovni pojmovi: stehiometrijski odnosi u reakcijama, doseg, bilance tvari i enegrije
 • Idealni šaržni reaktor
 • Protočni kotlasti reaktor (PKR)
 • PKR – bezdimenzijska analiza i stacionarna stanja
 • Idealni cijevni reaktor ICR s čepolikim strujanjem
 • Bilance za idealni protočni biokemijski reaktor (kemostat)
 • Bezdimenzijska analiza i stacionarna stanja izotermni ICR
 • Neizotermini protočni kotlasti i cijevni reaktor
 • Disperzija u cijevnom reaktoru
 • Neizotermni cijevni reaktor s disperzijom; Bezdimenzijska analiza i stacionarna stanja
 • Bezdimenzijska analiza i stacionarna stanja neidealni reaktori
 • Višestrukost stacionarnih stanja i dinamičke pojave u reaktorima. Vrijeme miješanja i raspodjela vremena zadržavanja u neidealnim reaktorima
 • Višefazni reaktori, Reaktori s biofilmom
 • Bilance za više fazni reaktor
 • Bilance tvari na osnovi modela ljuske u poroznom nosiocu.
 • Bezdimenzijska analiza i stacionarna stanja: novi reaktori (mikro i nano reaktori)
 • Analiza strujanja u mikroreaktorskom sustavu
 • Intenzifikacija procesa i novi reaktori
 • Upravljanje i optimiranje reaktorskih sustava

ISHODI UČENJA

 • analizirati parametre koji opisuju idealne reaktore pri šaržnom i kontinuiranom radu
 • analizirati parametre koji opisuju monofazne i višefazne neidealne (realne) reaktore
 • formulirati bilance tvari i energije za pojedine reaktorske sustave (kotlasti, protočni kotlasti i cijevni) pri šaržnom i kontinuiranom radu
 • odabrati matematičke metode za procjenu parametara modela monofaznih i višefaznih reaktora vezanih za hidrodinamiku sustava
 • predložiti proračun konverzija i učinkovitosti zadanih realnih sustava na osnovi analize hidrodinamičkih uvjeta
 • riješiti bilance tvari i energije za pojedine reaktorske sustave primjenjujući odgovarajuću računalnu podršku

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 25
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 20
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

 

Način izvođenja nastave: turnusno u periodu listopad-prosinac tekuće akademske godine. (2 x tjedno predavanja po 2 sata, 1x tjedno seminar 1 sat, 1 x tjedno vježbe po 3 sata)

Uvjet za potpis: uredno izvršene obveze što uključuje redovito pohađanje nastave (predavanja seminara i vježbi), predana i potpisana sva izvješća s vježbi.

 Ispit : Dva djelomična pismena ispita i završni usmeni ispit.

Komisijski ispit: Student je dužan polagati oba dijela (kompletan sadržaj predmeta) zajedno bez obzira da li je prethodno položio neki od djelomičnih ispita. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela koji se polaže pred povjerenstvom sastavljenim od tri nastavnika sa studija BPI.

Opis ispita: Studenti na svakom djelomičnom ispitu rješavaju 3 zadatka u sklopu kojih je i poznavanje teorijskih osnova iz zadanog područja te imaju po 4 podpitanja od kojih svaki nosi određeni broj bodova (od 2 – 8). Maksimalan broj bodova na pojedinom djelomičnom ispitu iznosi 40. Minimalni broj bodova za pozitivnu ocjenu na svakom djelomičnom ispitu je 20. Uvjet za pristupanju usmenom ispit je položen pismeni ispit. Na usmenom ispitu studenti dobivaju po jedno opisno pitanje iz svakog od dva dijela gradiva (ukupno 2 pitanja) na koje su dužni odgovarati nakon 10 minuta pripreme.

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  NASTAVNI MATERIJALI [1] 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Ž. Kurtanjek, "Reaktorsko inženjerstvo", PBF, Zagreb
2. H.S. Fogler " Elements of Chemical Reaction Engineering", Prentice Hall, Engelwood Clifs, 1999.
3. O. Levenspiel, " Chemical Reaction Engineering", John Wiley, New York (1984)

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Z. Gomzi "Reakcijsko inženjerstvo", HINUS, 2000.
{* *}