Upute za upis ocjena u ISVU

Ocjene u ISVU mogu se unositi preko: 1) modula „ISVU Ispiti“ i 2) Nastavničkog portala (https://www.isvu.hr/nastavnici/prijava). Modul „ISVU Ispiti“ može se preuzeti ovdje: https://www.isvu.hr/javno/hr/ispiti.shtml -> ''Korisničke stranice''. Nastavnički portal omogućuje vrlo jednostavan način upisa ocjena, koji je moguć i izvan fakultetske mreže, uz uvjet da je student prijavio ispit.

Predradnje prije vođenja ispitne evidencije:

Prijava ispita:

  • Na prve ispitne rokove – zadnji parcijalni ispit (uglavnom za predmete s I i II godine preddiplomskog studija) izlazak je obavezan za sve studente koji su odslušali predmet, pa prijavu u prozoru Prijava ispita, izbornik Ispiti, obavlja osoba ovlaštena za evidenciju ispita za određeni predmet, tako da prijavljuje sve studente koji su odslušali predmet. Svim bi studentima redni broj izlaska trebao biti 1 ili 5. Ako se redni broj izlaska razlikuje od ova dva, radi se o studentu koji je odustao od studiranja, ali nije obavio formalni ispis sa studija. Imena i prezimena tih studenata treba javiti djelatnici u Studentskoj referadi,
  • Na ostale se ispitne rokove studenti prijavljuju sami preko Studomata. Nastavnici trebaju upućivati studente na prijavljivanje ispita.
  • U iznimnim situacijama i na ostalim ispitnim rokovima prijavu može obaviti osoba ovlaštena za evidenciju ispita za određeni predmet.
  • Upute za rad u prozoru Prijava ispita mogu se naći na linku: https://wiki.srce.hr/display/TUT/Prijava+ispita

Evidencija rezultata ispita:

  • Evidencija rezultata ispita obavlja se u prozoru Rezultati usmenih ispita (https://wiki.srce.hr/display/TUT/Rezultati+usmenih+ispita)
  • Pod datum ispita treba pisati datum kad je održan usmeni ispit, ili datum kad su objavljeni rezultati pismenog ispita (ako nema usmenog ispita). Datum mora odgovarati datumom upisanom u indeks studenta.
  • Ispit pred povjerenstvom (komisijski ispit) evidentira se u prozoru Ispit pred povjerenstvom (https://wiki.srce.hr/display/TUT/Ispit+pred+povjerenstvom)
  • Kao prvi član ispitnog povjerenstva upisuje se nositelj predmeta (ovo je slijed nastavnika za potrebe evidencije u ISVU, dok za provedbu ispita, nije dozvoljeno da je nositelj predmeta prvi član tj. predsjednik povjerenstva).

Ukoliko vam je potrebna pomoć pri instalaciji modula „ISVU Ispiti“, ili korištenja modula Nastavnički portal, te za drugu pomoć i pitanja, slobodno se obratite djelatnicima Službe za informatičku potporu.

{* *}