Postavke elektroničke pošte

Upute za postavke elektroničke pošte na vms.pbf.hr:

*Webmail*:

https://vms.pbf.hr/webmail - korisnicima je na raspolaganju:

ili

Username: <AAI korisničko ime>
Password: <AAI lozinka>

*Mail klijenti* (primjer je za Thunderbird, ali postavke su prenosive i na druge klijente na računalu i pametnom telefonu):

*SMTP* (Outgoing Server)
Server: vms.pbf.hr
Port: 25
Connection Security: STARTTLS
Authentication Method: Normal password
Username: <AAI korisničko ime>
Password: <AAI lozinka>

*IMAP* (Incoming Server)
Server: vms.pbf.hr
Port: 143
Connection Security: STARTTLS
Authentication Method: Normal password
Username: <AAI korisničko ime>
Password: <AAI lozinka>

Važne napomene:

  1. Korisnički račun za elektroničku poštu sada je AAI elektronički identitet. Korisnički račun koji ste prije koristili više se ne koristi.
  2. Treba koristiti IMAP server za dolaznu poštu.
  3. SMTP server je uvijek kako je navedeno gore. Bez obzira je li se spajate preko fakultetske mreže ili preko nekog drugog davatelja usluga (B.net, Iskon, T-com,...). Obavezno treba koristiti opciju za provjeru autentičnosti.
{* *}