Obavijest studentima Molekularne biotehnologije

Obavijest studentima Molekularne biotehnologije
04.03.2022.

Mole se svi studenti studija Molekularne biotehnologije zainteresirani za studiranje na združenom studiju sa Sveučilištem u Orleansu

da dostave u Ured za međunarodnu suradnju Fakulteta sljedeće dokumente:

  1. CV na hrvatskom (molimo da naglasite jeste li dobitnik Rektorove ili Dekanove nagrade te ako ste sudjelovali na znanstvenom djelu Tehnologijade  ili imate objavljene znanstvene ili stručne radove).

     2.   motivacijsko pismo na engleskom jeziku

     3.   kopiju dopunske isprave o studiju s preddiplomskog studija,

     4.   prijepis ocjena s diplomskog studija,

 

Rok prijave je utorak  30. 3. 2022. godine do 12. 00 sati.

 

Rang lista će se utvrditi temeljem prosjeka ocjena svih položenih ispita na preddiplomskom i diplomskom studiju koji će se uvećati za 0,3 dobitnicima Rektorove nagrade, 0,1 dobitnicima Dekanove nagrade i 0,05 sudionicima znanstvenog dijela Tehnologijade. Također objavljeni znanstveni i stručni radovi uvećati će prosječnu ocjenu za  0,1 bod.

Svaki student može dobiti samo jedno uvećanje po kategoriji.

{* *}