PBF u brojkama

 • 60 godina postojanja
 • 6 zavoda
 • 2 centra
 • 30 laboratorija
 • 11 studijskih programa
 • 324 predmeta
 • 24 predmeta koji se izvode na engleskom jeziku
 • 283 (209) e-kolegija na Merlinu
 • prosječno oko 1000 upisanih studenata
 • omjer prijavljenih kandidata i raspoloživih mjesta na preddiplomskim studijima 13:1
 • ukupno 264 zaposlenika, od čega 86 nastavnika i 61 znanstvenih novaka, asistenata i viših asistenata
 • omjer nastavnog osoblja i studenata: 1: 11,93
 • 7440 izdanih svjedodžbi/diploma za neku razinu studija na PBF-u
 • 100-tinjak obranjenih diplomskih radova I 100-tinjak obranjenih završnih radova godišnje
 • 15-ak obranjenih doktorskih radova godišnje
 • 40 - 50 aktivnih projekata godišnje
 • prosječno 125 objavljenih znanstvenih radova godišnje  u bazi Web of Science
 • 14 patenata
 • prosječno više od 3000 citata godišnje u bazi Web of Science
 • 20-ak stranih studenata godišnje
 • 20-ak studenata PBF-a godišnje barem jedan semestar studira izvan Hrvatske
 • 11073 m2 na raspolaganju nastavnicima i studentima Fakulteta
 • 7 predavaonica

 

Prosječni podatci odnose se na petogodišnje razdoblje, a apsolutni na stanje u siječnju 2017.

{* *}