Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista

.

Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista je neprofitna i nevladina organizacija, koja od svog osnutka 1999. godine, okuplja diplomirane inženjere, magistre struke, magistre znanosti i specijaliste te doktore znanosti koji su završili neki od prijediplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu (PBF) Sveučilišta u Zagrebu kao i njihove prijatelje, diplomirane inženjere, magistre i doktore s drugih fakulteta i sveučilišta, radi razvijanja i unapređenja struke, te očuvanja i obrane interesa i digniteta struke.

Ideja o osnivanju strukovne udruge te organizacija pripreme za osnivanje, započela je u listopadu 1996. godine. Tada je formiran Inicijativni odbor kojeg su činili profesori PBF-a: dr. sc. Damir Karlović, dr. sc. Frane Delaš, dr. sc. Željko Mokrovčak, dr. sc. Ivan Mijatović i dr. sc. Duška Ćurić.

Ovu inicijativu podržali su i brojni članovi Fakultetskog vijeća PBF-a te je ubrzo predložen naziv i profil strukovne udruge. Na Osnivačkoj skupštini usvojeno je ime Udruge “Klub prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionist” (Klub PBN) te donesen Statut Kluba PBN.

Za prvog predsjednika Udruge izabran je dr. sc. Frane Delaš, a prvi Upravni odbor je djelovao u sastavu Ivan Cerovečki, dipl. ing. (Pliva) - dopredsjednik, dr. sc. Duška Ćurić (PBF) - tajnik, te članovi:
dr. sc. Damir Karlović (PBF), dr. sc. Ivan Mijatović (PBF), dr. sc. Željko Mokrovčak (PBF), mr. sc. Đuro Zalar (Podravka), Ivo Friganović (Pliva), dr. sc. Ingrid Bauman (PBF) i Elvira Katanić (PBF). U Nadzorni odbor izabrani su mr. sc. Željko Dadić (HZJZ)- predsjednik, dr. sc. Srđan Novak (PBF) i Branimir Ćurić, dipl. ing. (Pliva). Programski ciljevi koje je Odbor postavio bili su: očuvanje digniteta struke, obrana interesa struke i promicanje struke.

15. siječnja 1999. Ministarstvo uprave je izdalo rješenje o registraciji Udruge, Klub PBN kao neprofitne Udruge diplomiranih inženjera.

U lipnju 2001. godine, u sklopu III. Kongresa prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista u Opatiji održana je 2. redovita Skupština Kluba PBN, na kojoj je proširen sastav Upravnog odbora za 5 članova (dr. sc. Irena Colić Barić, mr. sc. Dijana Kujundžić, dr. sc. Vlasta Česi, dipl. ing. Zdravko Petrović, dipl. ing. Nensi Vojsković), te su izabrana 2 dopredsjednika (dr. sc. Damir Karlović i dr. sc. Ivan Mijatović).

Na Izbornoj Skupštini Udruge Klub PBN, održanoj 26. 6. 2003. za predsjednika Kluba PBN je izabran dr. sc. Damir Karlović, za dopredsjednike dr. sc. Duška Ćurić i dr. sc. Frane Delaš, te novi Upravni i Nadzorni odbor. Uz svesrdnu pomoć i podršku matičnog PBF-a, koji je i osnivač Udruge, nastavili su uspješnu provedbu zacrtanog programa rada Udruge.

U članstvo i rad Udruge, osim fizičkih osoba, uključile su se i brojne pravne osobe: Hrvatski centar za čistiju proizvodnju, Kraš d.d., Podravka d.d., Gavrilović d.o.o., ABN, Tvornica ulja “Zvijezda” d.o.o., Cedevita d.d., Lura d.d., Vivera d.o.o., IPK Šećerana Osijek, IPK Kandit d.d., TIM ZIP d.o.o., Sladorana Županja, Badel 1862 d.d., Ledo d.d., Viro d.d. Virovitica, IREKS Aroma d.o.o. te inozemne tvrtke Curt
Georgi d.o.o., Kolinska d.d. Ljubljana, Barpeh d.o.o., Čitluk, BiH, Etol, Tovarna arom i eteričnih olj, d.d. Celje.

Radi razvijanja programskih aktivnosti Udruge Klub PBN-a osnovani su stalni odbori i to: Odbor za prehrambenu tehnologiju, Odbor za ekologiju, Odbor za biotehnologiju, Odbor za nutricionizam, Odbor za izdavaštvo i Odbor za međunarodnu aktivnost.

Odbor za prehrambenu tehnologiju HDPBN-a, na čelu sa dr. sc. Draženkom Komes, po treći put u suradnji sa Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom i uz potporu gospodarskih institucija priprema i provodi nacionalno izlučno natjecanje studentskih timova u kreiranju eko-inovativnih prehrambenih proizvodaEcotrophelia Hrvatska. Pobjednički tim predstavlja Hrvatsku na europskom natjecanju Ecotrophelia Europe. U listopadu 2015. godine hrvatski tim “Unita” u konkurenciji 16 europskih timova osvojio je u Milanu 1. mjesto za najinovativniji eko-proizvod. Ovaj Odbor, u suradnji sa PBF-om, Hrvatskom gospodarskom komorom i Ministarstvom poljoprivrede uspješno po deveti put organizira tradicionalni stručni skup “Funkcionalna hrana u Hrvatskoj”.

Od samog početka rada do danas, Udruga organizira predavanja i okrugle stolove na kojima se raspravlja o problemima i inovacijama iz struke, kao i rezultatima istraživanja u zemlji i inozemstvu,
provedenih u području prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma, te o zakonima i pravilnicima kojima se regulira proizvodnja i promet roba u djelatnosti poljoprivrede i prehrane.

U organizaciji Kluba PBN održavaju se popularna znanstvenostručna predavanja eminentnih predavača iz zemlje i inozemstva te poznatih stručnjaka iz gospodarstva i znanstvenih institucija.

Klub PBN je zajedno s Akademijom medicinskih znanosti i Hrvatskom liječničkom komorom sudjelovao u organizaciji i provedbi predavanja na nekoliko stručnih skupova pod nazivom “Utjecaj prehrane na zdravlje”.

Aktivnost Udruge uključuje i promocije knjiga autora, koji su naši članovi te izdavanje glasila Udruge, znanstveno - stručnog časopisa naziva “PBN revija”.

Međunarodna aktivnost društva temelji se na suradnji s Međunarodnim institutom IFT (Institute of Food Technologists), koja je 2006. godine okrunjena članstvom Udruge u toj međunarodnoj organizaciji. Udruga je od 2007. godine članica EFFoST-a (European Federation of Food Science and Technology), a od 2008. i IUFoST (International Union of Food Science and Technology). Suradnja sa EFFoST-om rezultirala je suorganizacijom međunarodnog znanstvenog skupa, 4th Central European Congress on Food (CEFood) održanog 2008. godine u Cavtatu pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Rrepublike Hrvatske, gospodina Stjepana Mesića, a sa IUFoST-om i EFFoST-om suorganizacijom 7th i 8th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists u Opatiji 2011. i 2014. godine pod visokim okroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Ive Josipovića.

Sve do sada održane međunarodne znanstvene skupove zemalja središnje Europe te znanstvene skupove Prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, Društvo je organiziralo u suradnji s
Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom gospodarstva, Ministarstvom poduzetništva i obrta te sa Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom akademijom tehničkih znanosti.

Međunarodna aktivnost Društva uključuje i Projekte Odbora za ekologiju naslova: “Čistija proizvodnja i primjena novih tehnoloških postupaka za obradu otpadnih voda prehrambene industrije” DRP-02-03, 2005., i “Informiranje javnosti o prednostima primjene tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda - Ekološki i ekonomski učinci” br. DRP-II-02-05, 2006., koji su provedeni i financirani u okviru Regionalnog projekta zaštite Podunavlja (DRP - Danube Regional Project) kojeg je provodio Regionalni centar zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu.

Na godišnjoj Skupštini održanoj 21. studenog 2005. godine, donesene su važne odluke, koje se odnose na promjenu dosadašnjeg naziva Udruge “Klub PBN” u “Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista – HDPBN (Croatian Society of Food technologists, Biotechnologists and Nutricionists - CROFoST) te promjenu naziva znanstveno-stručnog časopisa “PBN revija” u “Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam(“Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition”- CJFTBTN), koji je referiran u dvanaest bibliografskih baza podataka i izlazi kao dvobroj dva puta godišnje. Također je zaključeno da se intenzivnije poradi na aktivnostima u svezi postupka osnivanja Komore prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista.

Tijekom posljednjih nekoliko godina u HDPBN-u je došlo do značajnih promjena. Osnovano je 6 podružnica i to: u Osijeku, Rijeci, Splitu, Koprivnici, Zadru i Varaždinu, koje su uključene u rad Udruge.

Godine 2013. otisnuta je znanstveno-stručna popularna knjiga naslova “100 (i pokoja više) crtica iz znanosti o prehrani” posvećena prof. PBF-a, dr. sc. Nadi Jurković, koja je prije tridesetak godina
uvela na studiju PBF-a smjer Nutricionizam.

Iste godine, u okviru EHEDG (European Hygienic Engineering&Design Group) formirana je regionalna sekcija EHEDG Croatia, koja ima zadatak da kroz edukaciju u području higijenskog inženjerstva i dizajna opreme i strojeva u prehrambenoj industriji unaprijedi komunikaciju između proizvođača opreme, prehrambene industrije te znanstvenih i državnih tijela koja se bave sigurnošću hrane.

U svezi osnivanja Strukovne komore prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske je 6. ožujka 2015. donio Odluku o proglašenju Zakona o poljoprivredi,
u kojemu u posebnom poglavlju regulira osnivanje tri komore: Hrvatske komore prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, Hrvatske agronomske komore i Hrvatske poljoprivredne komore. Nacrt prijedloga Zakona o osnivanju Hrvatske komore prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista je u izradbi, a priprema ga posebno Povjerenstvo pri Ministarstvu poljoprivrede RH.

Na Izbornoj Skupštini HDPBN-a održanoj 21. svibnja 2015. godine, za novog predsjednika Udruge HDPBN izabran je dr. sc. Frane Delaš, a za dopredsjednike: prof. emeritus Damir Karlović i mr.
sc. Mato Raić. Na istoj Skupštini donijeta je i Odluka o pristupanju članstvu HDPBN-a triju Udruga nutricionista i to: Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara - HDND, Hrvatskog zbora nutricionista - HZN i Hrvatskog akademskog centra primijenjenog nutricionizma - HACPN i uključivanju rad HDPBN-a. Ustrojstveni oblik te prava i obveze članstva urediti će se posebnim aktom HDPBN-a.

 

HRVATSKI ČASOPIS ZA PREHRAMBENU TEHNOLOGIJU, BIOTEHNOLOGIJU I NUTRICIONIZAM

Hrvatsko društvo za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam izdaje časopis pod nazivom „Hrvatski časopis za prehrambrenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam“

{* *}