Pisarnica

Pisarnica

  • SNJEŽANA GRGIĆ (voditeljica Pisarnice), Tel.: + 385 1 4605 006, Email: sgrgic@pbf.hr

Poslovi: određuje klasu i urudžbeni broj svim ulaznim i izlaznim dokumentima, određuje klasu i urudžbeni broj svim internim dokumentima, raspoređuje i otprema dokumente po organizacijskim jedinicama, prima, evidentira, raspoređuje i otprema poštu, sudjeluje u zaprimanju  materijala za Fakultetsko vijeće, izdaje potvrde o urudžbiranju, vodi usmenu i pismenu korespondenciju s fizičkim i pravnim osobama, održava oglasnu ploču za Opće obavijesti, vodi interno-dostavnu knjigu i knjigu dostave za mjesto, vodi urudžbeni zapisnik za ulazne račune, vodi dostavne i prijemne knjige za poštu, vodi elektroničku dokumentaciju, po potrebi se stručno usavršava, obavlja i druge poslove svog radnog mjesta po nalogu glavnog tajnika i dekana, uredno vodi dokumentaciju za sve navedene poslove.

  •  (dostavljač/ica), Tel: + 385 1 4605 006,  Email:

Poslovi: preuzima i raznosi poštu, razni materijal za potrebe svih organizacijskih jedinica unutar i izvan PBF-a, preuzima i donosi novac iz banke (po nalogu računovodstva), dostavlja prijave i odjave za radnike nadležnim organima i institucijama, po potrebi se stručno usavršava, obavlja i druge poslove svog radnog mjesta prema nalogu voditelja Pisarnice, glavnog tajnika i dekana, uredno vodi dokumentaciju za sve navedene poslove.

Ured pismohrane

  •  SNJEŽANA GRGIĆ (arhivistica), Tel.: + 385 1 4605 006, Email: sgrgic@pbf.hr

Poslovi: arhivira gradivo i prema propisima o zaštiti arhivske građe, postupa s otpisanim gradivom, po potrebi se stručno usavršava, obavlja i druge poslove svog radnog mjesta po nalogu glavnog tajnika i dekana, uredno vodi dokumentaciju za sve navedene poslove.

{* *}