Služba nabave i skladištenja

  • NENAD VRTARIĆ (voditelj Ekonomata), Tel: + 385 1 4605 100, Email: nvrtaric@pbf.hr
  • MATEJ ŠTIGNJEDEC (voditelj skladišta), Tel: + 385 1 4605 100, Email: mstignjedec@pbf.hr

Poslovi: organiziraju i prate rad službe nabave materijala i pribora za potrebe Fakulteta, pribavljaju ponude i sa komisijom vrše izbor najbolje ponude i predlažu nabavku osnovnih sredstava, kontaktiraju sa dobavljačima oko nabave osnovnih sredstava, sitnog inventara i materijala, pribavljaju potrebnu dokumentaciju za uvoz robe kod odgovornih organa, vode skladište kancelarijskog, tehničkog i čistaćeg materijala, kemikalija i stakla uz odgovarajuću potrebnu evidenciju i dokumentraciju, sudjeluju kod inventure i usklađivanja pojedinačnih cijena s materijalnim knjigovodstvom, izdaju izdatnice po izdatku robe iz skladišta.

{* *}