Služba tehničkog održavanja

Poslovi: koordinira i rukovodi radom tehničke službe i odgovara za njezin rad, brine o realizaciji i obavlja nadzor nad izvođenjem zahvata na dogradnji ili adaptaciji zgrade Fakulteta, izrađuje tehničke pripreme i objedinjava skice i projektnu dokumentaciju. Sudjeluje u postupcima javne nabave. Brine o osiguranju imovine Fakulteta kao i o rješavanju nastalih šteta.

  • LJILJA HADŽALIĆ (administrativni referent), Email: ljhadzalic@pbf.hr
  • JOSIP KUŠIĆ (voditelj Radionice), Tel.: + 385 1 4605 090, + 385 1 4605 080, Email: jkusic@pbf.hr

Poslovi: brine o ispravnom funkcioniranju svih instalacija na Fakultetu, izvodi manje popravke iz domene bravarskih, stolarskih, zidarsko keramičarskih i drugih radova i po potrebi nabavlja materijal, organizira i nadzire poslove čišćenja.

  • IGOR SIĆ, DARKO ŠIMUNIĆ, VLADIMIR PETRINJAK Email: vpetrinjak@pbf.hr (zaposlenici u Radionici) Telefon: + 385 1 4605 080, + 385 1 4605 090

Poslovi: pomažu upravitelju zgrada i domaru pri obavljanju svakodnevnih poslova (sitni popravci, obilazak objekata i čišćenje snijega, glomaznog otpada), održavaju, popravljaju, i zamjenjuju zajednička postrojenja, aparature i sl. (centralno grijanje, tresilice i sl.) samostalno ili uz nadzor stručnjaka, izrađuju, popravljaju ili zamjenjuju metalni namještaj ili dijelove (police, klupe i sl.), čuvaju, održavaju i popravljaju alat potreban za rad, popravljaju, skidaju i čiste sve vrste plinskih i električnih bojlera i plinskih instalacija, radijatora, cijevi za grijanje, vodovodne i kanalizacijske instalacije.

  • LUCA BARIĆ (voditeljica spremačica)

Poslovi: nadzire i raspoređuje poslove čišćenja, brine o čistaćem priboru i raspodjeli zaštitne opreme za spremačice.

SPREMAČICE

  • LJUBICA GRUGAN, BOŽANA NOVAK-PERJANEC, MIRELA SPIVAK, SARAFINA FILIPOVIĆ, LILJANA SMILJČIĆ, RENATA ŠIKIĆ, SENADA KERTIĆ, NERINA KRNJAK  i MARJANA GRBAVAC

Poslovi: čiste i provjetravaju prostorije (predavaonice, crtaonice, vijećnicu, hodnik, praktikume, uredske prostorije, garderobe, laboratorije i ostale prostorije), čiste podove, vrata, prozore i zidove, dizala i sanitarne čvorove u laboratorijima i toaletima, peru posuđe, brinu o odnošenju otpadaka i smeća u kontejnere.

{* *}