Služba zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

  • MLADEN SLUGANOVIĆ, mag. ing. sec. (voditelj službe i stručnjak zaštite na radu), Tel.: + 385 98 386 435, Email: mladen.sluganovic@pbf.unizg.hr

Poslovi: provodi mjere zaštite na radu na svim lokacijama fakulteta Zagrebu i u Zadru, prati zakonske regulative iz oblasti zaštite na radu, zaštitu od požara i zaštite okoliša, te izrađuje akte, sudjeluje u izradi procjene ugroženosti radnih mjesta te revizije ugroženosti radnih mjesta, vodi evidenciju povreda zaposlenika te ispunjava određene obrasce, organizira sistematske preglede i preglede s posebnim uvjetima rada i upućuje zaposlenike na iste, kontaktira s firmama za davanje usluga iz oblasti zaštite na radu ( ispitivanje oruđa za rad, mjerenje vlažnosti i mikro klime u prostoru fakulteta, itd.), brine se o provođenju deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na svim lokacijama fakulteta i organizira provođenje rada na siguran način, provodi mjere zaštite od požara , brine se o provođenju i prati provođenje pregleda i ispitivanje hidrantske mreže gromobranske instalacije, ispitivanje plinske instalacije i trošila, kotlovnica, dizala,vatrogasnih aparatai sl. (periodični i kontrolni pregled), kontaktira sa zaštitarskom službom koja izvodi fizičko-tehničku zaštitu na fakultetu i kontrolira njezin rad.

  • MLADEN GALIĆ, (referent za zaštitu na radu i djelatnik zadužen za poslove zaštite od požara), Tel.: +385 1 4605 181, Email: mgalic@pbf.hr

Poslovi: provodi mjere zaštite na radu na svim lokacijama PBF-a u Zagrebu i u Zadru; prati zakonske regulative iz oblasti zaštite na radu; sudjeluje u izradi procjene ugroženosti radnih mjesta; brine se o provođenju deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na svim lokacijama PBF—a; provodi mjere zaštite od požara na svim lokacijama PBF-a; prati sve zakonske regulative iz oblasti zaštite od požara; izrađuje sve akte iz zaštite od požara; brine se o provođenju  i prati provođenje pregleda i ispitivanje hidrantske mreže gromobranske instalacije, ispitivanje plinske instalacije i trošila, kotlovnica, dizala,  vatrogasnih aparata  i sl. (periodični i kontrolni pregled); tjedno obilazi radne prostore PBF-a (pregled PP aparata, prohodnost požarnih puteva, hidrantske mreže i sl.); kontaktira s MUP-om, odnosno s vatrogasnom jedinicom i njihovim inspektorima; kontaktira sa zaštitarskom službom koja izvodi fizičko-tehničku zaštitu na PBF-u; obavlja i druge poslove svog radnog mjesta po nalogu dekana i voditelja službe; uredno vodi dokumentaciju za sve navedne poslove.

{* *}