Služba zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

  • Mag. pol. MILENKO NOVOSEL, dipl.ing. (voditelj Službe), Tel.: + 385 1 4827 030, Email: mnovosel@pbf.hr

Poslovi: provodi mjere zaštite na radu na svim lokacijama fakulteta Zagrebu i u Zadru, prati zakonske regulative iz oblasti zaštite na radu, zaštitu od požara i zaštite okoliša, te izrađuje akte, sudjeluje u izradi procjene ugroženosti radnih mjesta te revizije ugroženosti radnih mjesta, vodi evidenciju povreda zaposlenika te ispunjava određene obrasce, organizira sistematske preglede i preglede s posebnim uvjetima rada i upućuje zaposlenike na iste, kontaktira s firmama za davanje usluga iz oblasti zaštite na radu ( ispitivanje oruđa za rad, mjerenje vlažnosti i mikro klime u prostoru fakulteta, itd.), brine se o provođenju deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na svim lokacijama fakulteta i organizira provođenje rada na siguran način, provodi mjere zaštite od požara , brine se o provođenju i prati provođenje pregleda i ispitivanje hidrantske mreže gromobranske instalacije, ispitivanje plinske instalacije i trošila, kotlovnica, dizala,vatrogasnih aparatai sl. (periodični i kontrolni pregled), kontaktira sa zaštitarskom službom koja izvodi fizičko-tehničku zaštitu na fakultetu i kontrolira njezin rad.