EU inženjerska iskaznica

EU inženjerska iskaznica
28.11.2019.

Na FEANI EEED listi se od 12. studenog 2019. godine nalaze i studijski programi: Bioprocesno inženjerstvo i Prehrambeno inženjerstvo, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, stoga osobe koje su postigle stupanj obrazovanja u okviru tih studijskih programa mogu zatražiti izdavanje europskih inženjerskih iskaznica.

Svrha i cilj iskaznice je mobilnost inženjera, prvenstveno na europskom tržištu, jer omogućuje brzo dokazivanje razine obrazovanja, zamjenjuje složeno i dugotrajno prikupljanje dokumenata (diploma, preporuka i sl.) te olakšava inženjerima zapošljavanje brzim dokazivanjem kompetentnosti.

FEANI je udruženje koja ujedinjuje nacionalna inženjerska udruženja iz 33 zemlje europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA - European Higher Education Area) i zastupa interese preko 3,5 milijuna profesionalnih inženjera u Europi. Također je osnivač Svjetskog udruženja inženjerskih organizacija (WFEO – World Federation of Engineering Organizations) i surađuje s mnogim drugim organizacijama koje se bave inženjerskim i tehnološkim pitanjima te inženjerskim obrazovanjem.

FEANI sadrži europsku bazu podataka o inženjerskom obrazovanju (EEED - European Engineering Education Database) s popisom institucija visokog obrazovanja u zemljama EU i njihovih inženjerskih programa, koje je potrebno ispuniti za europsku inženjersku titulu (EUR ING).

 

Informacije o izdavanju inženjerske iskaznice:

1. Nakon diplomiranja studenti svoje zahtjeve šalju na inzenjerska.iskaznica@his-hr.hr  

2. Zahtjevu za izdavanje iskaznice studenti prilažu sljedeću dokumentaciju:

  • skeniranu vlastitu fotografiju
  • skenirani vlastoručni potpis
  • skenirani dokaz o članstvu udruge članice HIS-a (ako je osoba član napr. Hrvatskog društva za biotehnologiju-HDB ili dr.), a zbog prava na ostvarivanje popusta
  • skeniranu vlastitu diplomu završenog studija na PBF-u.

Svi skenirani dokumenti trebaju biti u pdf formatu.

3. Nakon odobrenja izdavanja iskaznice, kandidatu se šalje ponuda sa svim potrebnim podacima za uplatu. Plaćanje se vrši transakcijskim računom jednokratno. Po izvršenju uplate, a nakon što ona bude vidljiva na HIS-ovom žiroračunu, kandidat se obavještava o preuzimanju iskaznice.  

Cjenik izdavanja iskaznica je na poveznici u nastavku http://his-hr.hr/his/wp-content/uploads/2014/05/Tarifni-pravilnik_v4.pdf

4. Inženjerska iskaznica se izdaje u roku do 14 dana od zaprimanja zahtjeva, ukoliko je sa zahtjevom sve u redu.

5. Nakon uplate, kandidat svoju iskaznicu može preuzeti u HIS-u ili mu se na zahtjev iskaznica može poslati poštom.

Sve potrebno o izdavanju inženjerske iskaznice studenti mogu saznati na web stranici HIS-a www.his-hr.hr  izbornik INŽENJERSKA ISKAZNICA.

 

{* *}