Inicijativa za mlade

Inicijativa za mlade
17.10.2017.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu postao je partnerska ustanova u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj.

Radi se o inicijativi koja za cilj ima razvijati vještine mladih ljudi i kvalitetno ih pripremiti za tržište rada: omogućiti studentima kvalitetne studentske prakse u uspješnim tvrtkama u skladu s priznatim međunarodnim standardima kao i mogućnosti mentorstva za vrijeme prakse, poticati suradnju poslodavaca i obrazovnih institucija kako bi se unaprijedile vještine i znanja studenata tijekom obrazovanja, te omogućiti  poslodavcima  pristup još većoj bazi talenata i potencijalnih zaposlenika.

 

Do sada se u Inicijativu uključilo preko 140 poslodavaca, velikih kompanija i srednjih i malih tvrtki, i 40 obrazovnih institucija diljem Hrvatske, uz napomenu da ove brojke iz dana u dan rastu. HUP je kreirao web/portal (http://inicijativazamlade.hup.hr/) preko kojeg se direktno povezuju poslodavci i studenti, te se sve aktivnosti odvijaju online.

 

Svi studenti vašeg fakulteta mogu dobiti pristup portalu i objavljenim oglasima za praksu, a pretpostavljamo da će ova inicijativa biti posebno zanimljiva studentima 2. godine diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo kojima je praksa i u studijskom programu. Pristup možete zatražiti na dva načina:

1.            Otići na stranicu http://inicijativazamlade.hup.hr/, kliknuti na gumb STUDENTI i pokušati se logirati koristeći AAI login. Ukoliko se ne uspijete logirati, otvorit će Vam se prozorčić u kojem će Vas tražiti podatke, i kad potvrdite prijavu, koordinator za inicijativu na fakultetu dobit će obavijest da ste zatražili pristup portalu, te će Vam ga u najkraćem mogućem roku omogućiti.

2.            Drugi način je da se izravno obratite izv. prof. dr. sc. Sandri Balbino, koordinatorici za Inicijativu na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, koja će potom obaviti što je potrebno kako bi Vam se omogućio pristup Vašem profilu na portalu unutar kojeg ćete moći vidjeti sve otvorene oglase za prakse gdje se traži student/ica Vašeg polja studija.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano za prakse i Inicijativu, možete se slobodno obratiti izv. prof. dr. sc. Sandri Balbino na mail: snedjer@pbf.hr, ili HUP koordinatorici za Inicijativu za mlade, Vali Marszalek na telefon: 01 4897 566; ilina mail: vali.marszalek@hup.hr.

{* *}