Veliki dan za nutricioniste!

Veliki dan za nutricioniste!
21.11.2018.

Objavljen je novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti

(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_100_1929.html) koji stupa na snagu 1. siječnja 2019. u kojem su u članku 155. kao zdravstveni radnici navedeni i nutricionisti među drugim profesijama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u procesu dijagnostike i liječenja.
Čestitke!

{* *}